Có mấy loại hình Doanh nghiệp?

Các loại hình doanh nghiệp của Việt Nam được quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014

Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.


Đăng ký để nhận 10 bài viết hữu ích từ các luật sư/chuyên gia tư vấn đầu ngành về lĩnh vực này.

Lựa chọn Doanh nghiệp nào đây?

Doanh nghiệp là tổ chức (tức là không phải một cá nhân) có tên riêng, tài sản riêng, trụ sở giao dịch riêng; đăng ký thành lập theo pháp luật, nhằm mục đích kinh doanh. Hiện nay, có 6 loại hình doanh nghiệp sau:

Công ty Cổ phần

Công ty cổ phần là một loại hình doanh nghiệp, trong đó, vốn điều lệ được chia thành những phần bằng nhau, gọi là cổ phần.

Doanh nghiệp tư nhân;

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Công ty hợp danh

Công ty hợp danh là một loại hình doanh nghiệp, trong đó có 2 nhóm thành viên: Thành viên hợp danh & Thành viên góp vốn

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là loại hình Doanh nghiệp, trong đó, số lượng thành viên tối thiểu là 2, tối đa là 50; Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản trong phạm vi số vốn đã cam kết góp.

Doanh nghiệp Nhà nước

Doanh nghiệp nhà nước là một loại hình Doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ hoặc có cổ phần, vốn góp chi phối, được tổ chức dưới hình thức: Công ty cổ phần & Công ty TNHH.

Công ty TNHH 1 thành viên

Công ty TNHH 1 thành viên là một loại hình doanh nghiệp do một cá nhân hoặc một tổ chức làm chủ sở hữu; chủ sở hữu chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.


Ngoài ra, trong số 6 loại doanh nghiệp trên, căn cứ vào mục tiêu hoạt động, có thể có Doanh nghiệp được gọi tên là Doanh nghiệp xã hội/Doanh nghiệp công ích; nhiều doanh nghiệp có thể kết hợp lại thành các Tổng công ty, các Tập đoàn hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

Đối với hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ, Pháp luật cho phép một hình thức kinh doanh dưới mô hình "Hộ kinh doanh cá thể" (Điều 71 Nghị định 78/2015/NĐ-CP).

Đây là quy định pháp luật có liên quan - Bạn có thể tham khảo!
Bạn cần tư vấn thêm? Hãy liên hệ với chúng tôi

Đặt câu hỏi với Luật sư/Chuyên gia pháp lý

Thoại/Chat/Email với Luật sư/Chuyên gia pháp lý


Hotline tư vấn

19006188

19006210

Bạn gặp khó khăn
khi sử dụng netlaw?

Hãy liên lạc với chúng tôi

Hotline tư vấn 19006188 nhánh 123