Ly hôn không được nuôi con - Những điều cần biết?

Nếu bạn là người không trực tiếp nuôi con sau ly hôn và đang thắc mắc về quyền và nghĩa vụ của mình hãy tham khảo những kiến thức dưới đây mà chúng tôi cung cấp cho các bạn.
1. Người không trực tiếp nuôi con phải có nghĩa vụ cấp dưỡng như thế nào?
Tiền cấp dưỡng nuôi con bao gồm những chi phí tối thiểu cho việc nuôi dưỡng và học hành của con và do các bên thỏa thuận. Pháp luật không quy định cụ thể mức cấp dưỡng là bao nhiêu mà phải căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng.
Khi có lý do chính đáng thì mức cấp dưỡng có thể thay đổi. Việc thay đổi sẽ do các bên thỏa thuận nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa giải quyết.
Việc cấp dưỡng có thể được thực hiện định kì hàng tháng, hàng quý, nửa năm, hàng năm hoặc một lần tùy theo thỏa thuận của hai bên.

Đăng ký để nhận 10 bài viết hữu ích từ các luật sư/chuyên gia tư vấn đầu ngành về lĩnh vực này.

2. Con đã trưởng thành (trên 18 tuổi) nhưng đang học đại học có thuộc đối tượng được cấp dưỡng không?
Theo quy định của Pháp luật thì “cha, mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con chưa thành niên, con đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình trong trường hợp không sống chung với con hoặc sống chung với con nhưng vi phạm nghĩa vụ nuôi dưỡng con”. Ngay cả khi ly hôn “cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.”
Pháp luật cũng quy định nghĩa vụ cấp dưỡng sẽ chấm dứt “khi người cấp dưỡng đã thành niên và có khả năng lao động hoặc có tài sản để tự nuôi mình”. Như vậy trong trường hợp con bạn đã 18 tuổi thì nghĩa vụ cấp dưỡng cho con là không bắt buộc. Nếu còn bạn có đủ khả năng tham gia lao động phổ thông để có thu nhập nuôi sống bản thân và đương nhiên sẽ không nhận được tiền cấp dưỡng từ bố hoặc mẹ đã ly hôn nữa.
Tuy nhiên trường hợp con đã đủ tuổi thành niên nhưng rơi vào trường hợp khuyết tật, mất khả năng lao động thì cha, mẹ vẫn tiếp tục nghĩa vụ cấp dưỡng đến khi nào người con không con trong tình trạng này nữa.
Đối chiếu với các quy định trên, nếu con bạn không thuộc trường hợp bị khuyết tật, mất khả năng lao động thì cha mẹ không phải bắt buộc có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con nữa. Tuy nhiên, nếu bạn có thu nhập và muốn tạo điều kiện cho con học hành tốt hơn thì đó là quyền của bạn.

3. Sau ly hôn, trường hợp nào được yêu cầu Tòa án thay đổi người trực tiếp nuôi con? Thủ tục này giải quyết như thế nào?

Sau ly hôn, người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hay có thể là bỏ bê, giao con cho người khác trông nom, không đáp ứng đủ nhu cầu vật chất lẫn tinh thần cho con. Xét theo nguyện vọng của con từ đủ 7 tuổi trở lên cha, mẹ có thể thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con để phù hợp với lợi ích của con.
4. Dưới đây là mẫu đơn khởi kiện do chúng tôi soạn thảo, bạn có thể tham khảo nhé!
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NGƯỜI TRỰC TIẾP NUÔI CON SAU LY HÔN
Kính gửi: Tòa án nhân dân quận /huyện......
 
Tên tôi là:..............................................................................................Sinh năm:.................
Nghề nghiệp:.........................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú:...............................................................................................................
Tạm trú:...............................................................................................................................
Điện thoại liên hệ:..................................................................................................................
Tại bản án, quyết định:...........................................................................................................
tại:...............................................................................................ngày...tháng...năm.............
của Tòa án nhân dân..............................................................................................................
Về phần con chung:................................................................................................................
Hiên con chung đang ở với anh (chị).........................................................................................
là người trực tiếp nuôi dưỡng  
Hộ khẩu thường trú:...............................................................................................................
Tạm trú:...............................................................................................................................
Điện thoại liên hệ:..................................................................................................................
Nhưng nay do hoàn cảnh của tôi:.............................................................................................
Tôi đề nghị Tòa án giải quyết cho tôi được trực tiếp nuôi con chung là:.........................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
 
.........., ngày......tháng......năm 200...
 
                                                                                             Người làm đơn
                                                                                       (Ký và ghi rõ họ tên)
Đây là quy định pháp luật có liên quan - Bạn có thể tham khảo!
Bạn cần tư vấn thêm? Hãy liên hệ với chúng tôi

Đặt câu hỏi với Luật sư/Chuyên gia pháp lý

Thoại/Chat/Email với Luật sư/Chuyên gia pháp lý


Hotline tư vấn

19006188

19006210

Bạn gặp khó khăn
khi sử dụng netlaw?

Hãy liên lạc với chúng tôi

Hotline tư vấn 19006188 nhánh 123