Liên hệ
Gọi ngay: 1900 6188
Tìm kiếm thông tin theo:

Có phải trả trợ cấp cho người đã mua bảo hiểm tai nạn lao động?


Bồi thường, trợ cấp khi người lao động bị tai nạn lao động đã được đóng bảo hiểm tai nạn lao động được quy định cụ thể tại Luật an toàn vệ sinh lao động 2015.

Câu hỏi: 

Chào luật sư! Tôi có một vấn đề muốn hỏi luật sư như sau: Hiện tại tôi đang làm nhân viên kỹ thuật cho một công ty. Do tính chất công việc rất nguy hiểm nên công ty tôi có mua thêm bảo hiểm tai nạn lao động cho riêng tôi của một công ty kinh doanh bảo hiểm. Vậy tôi con hỏi luật sư: trường hợp xảy ra tai nạn lao động đối với tôi thì công ty có phải trả tiền bồi thường cho tôi nữa không khi mà tiền trả trợ cấp từ công ty bảo hiểm quá thấp? Tôi cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi những thắc mắc của bạn đến chuyên mục tư vấn pháp luật của công ty Luật VinaBiz. Với những thông tin bạn cung cấp bộ phận tư vấn luật Lao động đưa ra ý kiến tư vấn cho bạn như sau:

Ảnh minh họa

Trách nhiệm của người sử dụng lao động về bồi thường, trợ cấp khi người lao động bị tai nạn đã được đóng bảo hiểm tai nạn lao động.

Theo khoản 3 Điều 39 Luật an toàn vệ sinh lao động 2015 có quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động về bồi thường, trợ cấp trong những trường hợp đặc thù khi người lao động bị tai nạn lao động như sau:

-Trường hợp người sử dụng lao động đã mua bảo hiểm tai nạn cho người bị tai nạn lao động tại các đơn vị hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo hiểm, thì người bị tai nạn lao động được hưởng các khoản chi trả bồi thường, trợ cấp theo hợp đồng đã ký với đơn vị kinh doanh dịch vụ bảo hiểm. Nếu số tiền mà đơn vị kinh doanh dịch vụ bảo hiểm trả cho người bị tai nạn lao động thấp hơn mức quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 38 của Luật này, thì người sử dụng lao động phải trả phần còn thiếu để tổng số tiền người bị tai nạn lao động hoặc thân nhân của người bị tai nạn lao động nhận được ít nhất bằng mức bồi thường, trợ cấp được quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 38 của Luật này.

Mà các khoản  bồi thường, trợ cấp quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 38 Luật an toàn vệ sinh lao động 2015 được nêu như sau:

Điều 38. Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Người sử dụng lao động có trách nhiệm đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau:
-Bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động mà không hoàn toàn do lỗi của chính người này gây ra và cho người lao động bị bệnh nghề nghiệp với mức như sau:
+) Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương nếu bị suy giảm từ 5% đến 10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%;
+) Ít nhất 30 tháng tiền lương cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
- Trợ cấp cho người lao động bị tai nạn lao động mà do lỗi của chính họ gây ra một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức quy định tại khoản 4 Điều này với mức suy giảm khả năng lao động tương ứng;

Như vậy, trường hợp không may xảy ra tai nạn lao động với bạn mà tiền chi trả bồi thường, trợ cấp theo hợp đồng đã ký với đơn vị kinh doanh dịch vụ bảo hiểm thấp hơn so với nhà nướcc quy định thì người sử dụng lao động phải trả cho bạn phần còn thiếu so với quy định.

Căn cứ pháp luật:

Điều 38 và Điều 39 Luật an toàn vệ sinh lao động 2015.

Hy vọng rằng sự tư vấn của bộ phận tư vấn luật Lao động sẽ giúp bạn lựa chọn phương án thích hợp nhất để giải quyết những vướng mắc của mình. Vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900.6188 để nhận được ý kiến tư vấn chính xác nhất!

Chú ý: Thông tin trong bài trên chỉ có tính chất tham khảo, khi áp dụng vào thực tế, độc giả nên có ý kiến của Luật sư hoặc tra cứu nguồn văn bản pháp luật chính thức do pháp luật quy định và công nhận.

Tư vấn pháp luật miễn phí