Liên hệ
Gọi ngay: 1900 6188
Tìm kiếm thông tin theo:

Dịch vụ chia, tách, hợp nhất Doanh nghiệp


Chia, tách, hợp nhất Doanh nghiệp là một dịch vụ pháp lý khá phức tạp được Công ty luật VinaBiz tư vấn thực hiện một cách chuyên nghiệp

DỊCH VỤ TƯ VẤN CHIA/TÁCH/HỢP NHẤT DOANH NGHIỆP
1. Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan:
- Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên để thông qua nội dung chia/tách/hợp nhất doanh nghiệp;
- Tư vấn nguyên tắc và thủ tục chia tài sản công ty/hợp đồng hợp nhất;
- Tư vấn phương án sử dụng lao động/điều kiện hợp nhất;
- Tư vấn thời hạn và thủ tục chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị chia/tách sang các công ty mới;
- Tư vấn thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị hợp nhất thành vốn góp, cổ phần, trái phiếu của Công ty hợp nhất;
- Tư vấn nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của công ty bị chia; thời hạn thực hiện chia/tách/hợp nhất;
- Tư vấn nội dung Điều lệ công ty mới được thành lập;
- Tư vấn các vấn đề liên quan đến nội bộ doanh nghiệp sau khi thành lập.
2. Soạn thảo hồ sơ thành lập Doanh nghiệp:
- Biên bản họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông;
- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;
- Danh sách thành viên/cổ đông;
- Điều lệ công ty;
- Các tài liệu cần thiết khác.
3. Đại diện tiến hành các thủ tục:
- Tiến hành nộp hồ sơ tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;
- Nhận giấy chứng nhận đăng thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
- Làm thủ tục khắc Dấu tròn công ty (Dấu pháp nhân) và công bố mẫu con dấu trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;
- Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI HOẶC ĐẾN TRỰC TIẾP CÔNG TY CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HỖ TRỢ

Chú ý: Thông tin trong bài trên chỉ có tính chất tham khảo, khi áp dụng vào thực tế, độc giả nên có ý kiến của Luật sư hoặc tra cứu nguồn văn bản pháp luật chính thức do pháp luật quy định và công nhận.

Tư vấn pháp luật miễn phí