Liên hệ
Gọi ngay: 1900 6188
Tìm kiếm thông tin theo:

Dịch vụ pháp lý về Giải thể Doanh nghiệp


Giải thể Doanh nghiệp là dịch vụ pháp lý được tư vấn và thực hiện bởi các luật sư, chuyên viên tư vấn của Công ty luật VinaBiz

Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:
• Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
• Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
• Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn sáu tháng liên tục;
• Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

DỊCH VỤ TƯ VẤN GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP CỦA VINABIZ
I. Tư vấn các quy định của pháp luật về giải thể doanh nghiệp:
Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt Cchi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh.
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

1. Đối với thủ tục về thuế:
Trước hết, doanh nghiệp tiến hành thủ tục xin đóng mã số thuế tại Chi cục thuế quản lý. Hồ sơ giải thể tại chi cục thuế bao gồm:
+ Công văn xin đóng Mã số thuế của công ty;
+ Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc giải thể doanh nghiệp
+ Xác nhận không nợ thuế xuất nhập khẩu tại Tổng cục Hải quan;
+ Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh


2. Thủ tục liên quan đến Dấu pháp nhân:
Sau khi thực hiện xong thủ tục tại Chi cục thuế, doanh nghiệp được cấp Thông báo đóng mã số thuế. Doanh nghiệp tiến hành tiếp các thủ tục trả con dấu pháp nhân tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an thành phố nơi doanh nghiệp được cấp GCN Đăng ký kinh doanh. Hồ sơ thực hiện việc trả con dấu bao gồm:
+ Công văn trả dấu;
+ Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu;
+ Con Dấu pháp nhân;
+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có công chứng;
+ Giấy giới thiệu (trong trường hợp Đại diện theo pháp luật của Công ty không trực tiếp tiến hành trả con dấu);

3. Thủ tục tại Sở Kế hoạch & Đầu tư:
Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đã trả con dấu, doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ và nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận. Hồ sơ giải thể tại Phòng đăng ký kinh doanh bao gồm:
+ Thông báo về việc giải thể;
+ Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc giải thể doanh nghiệp
+ Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
+ Giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu hoặc Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);
+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
+ Công văn đóng tài khoản (hoặc cam kết chưa mở tài khoản tại Ngân hàng);
+ Văn bản xác nhận đã đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;
+ Thông báo đóng mã số thuế (bản chính hoặc bản sao công chứng);
+ Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
+ Giấy uỷ quyền hoặc giấy giới thiệu.

II. Những công việc VinaBiz tiến hành:
• Tư vấn và soạn thảo hồ sơ có liên quan đến việc Giải thể doanh nghiệp;
• Đại diện nộp hồ sơ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (Cơ quan thuế, Công an, Sở kế hoạch và đầu tư)
• Đại diện doanh nghiệp nhận kết quả giải thể.

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI HOẶC ĐẾN TRỰC TIẾP CÔNG TY CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HỖ TRỢ

Chú ý: Thông tin trong bài trên chỉ có tính chất tham khảo, khi áp dụng vào thực tế, độc giả nên có ý kiến của Luật sư hoặc tra cứu nguồn văn bản pháp luật chính thức do pháp luật quy định và công nhận.

Tư vấn pháp luật miễn phí

HOT TAG