Tự soạn Đơn tường trình về việc mất giấy tờ

Tự soạn đơn tường trình về việc mất giấy tờ online miễn phí với sự tư vấn kịp thời của các luật sư, chuyên gia pháp lý tại Netlaw.

Quy trình tự soạn thảo hợp đồng

1Soạn thảo

2Lưu trữ

3Ký online/Chia sẻ

Xem mẫu chi tiết Đơn tường trình về việc mất giấy tờ

Bấm để xem mẫu chi tiết

Bạn đã sẵn sàng?

Góc cẩn trọng khi soạn thảo Đơn tường trình về việc mất giấy tờ:

Góc cẩn trọng
Đối với “Đơn tường trình về việc mất giấy tờ” cần lưu ý một số vấn đề sau:
- Người làm đơn phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của những nội dung đã nêu trong đơn.
- Nội dung của Đơn cần trình bày rõ ràng, cụ thể vụ việc mất giấy tờ.

Thông tin về Đơn tường trình về việc mất giấy tờ

1.

Bản chất của “Đơn tường trình về việc mất giấy tờ”?
“Đơn tường trình về việc mất giấy tờ” là một trong những loại Bản trường trình các vấn đề trong cuộc sống, thường được sử dụng cho cá nhân.
Bản chất của “Đơn tường trình về việc mất giấy tờ” là việc cá nhân tường trình, kể lại qua trình mất giấy tờ với Cơ quan công an. Việc mất giấy tờ có thể là do bị trộm, đánh rơi...
Nội dung của “Đơn tường trình về việc mất giấy tờ” cần nêu rõ thông tin cá nhân Người làm đơn, nội dung chi tiết vụ việc mất giấy tờ về thời gian, địa điểm.

2.

“Đơn tường trình về việc mất giấy tờ” được sửa dụng trong những trường hợp nào?
- Được sử dụng trong trường hợp cá nhân làm mất giấy tờ và phải khai báo với cơ quan công an.
- Trong trường hợp cá nhân cần khai báo với cơ quan công an để xin xác nhận đã làm mất giấy tờ để làm thủ tục xin cấp giấy tờ mới.
- Các trường hợp khác theo nhu cầu của cá nhân.

3.

“Đơn tường trình về việc mất giấy tờ” không được sử dụng trong những trường hợp nào?
- Không được sử dụng trong trường hợp cá nhân người làm đơn muốn tường trình về vụ việc khác không phải là việc mất giấy tờ.
- Các trường hợp khác theo nhu cầu cá nhân người làm đơn.

4.

Hạn chế của “Đơn tường trình về việc mất giấy tờ”?
- “Đơn tường trình về việc mất giấy tờ” được gửi đến cơ quan công an, vì vậy Người làm đơn cần trả lời các câu hỏi xác minh của cơ quan công an.
- Cơ quan công an cần xác minh tính chính xác của vụ việc, từ đó mới có xác nhận về việc mất giấy tờ của cá nhân.
- Người làm đơn phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của những nội dung đã nêu trong đơn.

LỢI ÍCH KHI SOẠN HỢP ĐỒNG/HỒ SƠ/ĐƠN+ TẠI NETLAW

Luôn có Luật sư/Chuyên gia pháp lý đồng hành giải đáp thắc mắc
Hỗ trợ bởi công nghệ thông tin
Miễn phí

Bạn cần tư vấn thêm? Hãy liên hệ với chúng tôi.
Đặt câu hỏi với Luật sư/Chuyên gia pháp lý
Thoại/Chat/Email với Luật sư/Chuyên gia pháp lý

Hotline tư vấn

19006188

19006210

Bạn gặp khó khăn
khi sử dụng netlaw?
Hãy liên lạc với chúng tôi
Hotline tư vấn 19006188 nhánh 123