Tạo Đơn xin nghỉ phép

Bấm để xem mẫu chi tiết

Bạn đã sẵn sàng?

Góc cẩn trọng
Người lao động làm Đơn xin nghỉ phép cần nắm rõ số ngày được phép nghỉ phép trong một năm, tránh trường hợp Người lao động không nắm rõ và nghỉ quá số ngày quy định. Trường hợp Người lao động nghỉ quá số ngày được nghỉ phép sẽ bị trừ lương và có thể bị kỷ luật theo nội quy của đơn vị nơi Người lao động công tác.

1.

Bản chất của “Đơn xin nghỉ pp”?
Đơn xin nghỉ phép là trường hợp Người lao động xin nghỉ một thời gian nhất định để giải quyết công việc cá nhân của mình mà vẫn được hưởng lương trong số ngày phép được cho phép nghỉ trong năm của đơn vị đang công tác.
Đơn xin nghỉ phép của Người lao động phải được sự đồng ý của Ban giám đốc, Phòng hành chính nhân sự và Trưởng phòng trực tiếp quản lý Người lao động xin nghỉ phép. Người lao động xin nghỉ phép phải báo trước thời hạn mà đơn vị mình công tác quy định, để Người sử dụng lao động có sự sắp xếp công việc của người lao động trong thời gian nghỉ phép để hoạt động của công ty không bị gián đoạn.
Nội dung Đơn xin nghỉ phép cần trình bày rõ số ngày nghỉ phép, lý do xin nghỉ phép, ngày bắt đầu nghỉ phép, ngày kết thúc kỳ nghỉ phép và người phụ trách công việc thay thế trong thời gian Người lao động xin nghỉ phép.

2.

“Đơn xin nghỉ pp” được sử dụng trong những trường hợp nào?
- Trong trường hợp Người lao động làm việc tại đơn vị vẫn còn thời gian nghỉ phép trong một năm.
- Khi Người lao động có lý do chính đáng để xin nghỉ phép.

3.

“Đơn xin nghỉ pp” không được sử dụng trong những trường hợp nào?
- Người lao động liên tiếp xin nghỉ trước đó, và đã hết số phép quy định được nghỉ trong tháng, quý, năm.
- Người lao động xin nghỉ phép với các lý do không chính đáng
- Không thông báo trước với cơ quan, công ty trước một thời hạn nhất định để xin nghỉ phép, hoặc không được sự đồng ý của ban lãnh đạo, phòng hành chính nhân sự, người trực tiếp quản lý.

4.

Hạn chế của “Đơn xin nghỉ pp”?
- Phải có sự xác nhận của Ban lãnh đạo, Phòng hành chính nhân sự và Người trực tiếp quản lý người lao động là ký vào đơn xin nghỉ phép.
- Chỉ được nghỉ phép trong thời hạn nhất định, ngày nghỉ phép ít.
- Mẫu đơn, yêu cầu và cách thức phụ thuộc vào yêu cầu, quy chế của công ty.
 

LỢI ÍCH KHI SOẠN HỢP ĐỒNG/HỒ SƠ/ĐƠN+ TẠI NETLAW

Luôn có Luật sư/Chuyên gia pháp lý đồng hành giải đáp thắc mắc

Hỗ trợ bởi công nghệ thông tin

Miễn phí

Bạn cần tư vấn thêm? Hãy liên hệ với chúng tôi.

Đặt câu hỏi với Luật sư/Chuyên gia pháp lý

Thoại/Chat/Email với Luật sư/Chuyên gia pháp lý


Hotline tư vấn

19006188

19006210

Các mẫu hợp đồng liên quan

Bạn gặp khó khăn
khi sử dụng netlaw?

Hãy liên lạc với chúng tôi

Hotline tư vấn 19006188 nhánh 123