Tạo Đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại

Bấm để xem mẫu chi tiết

Bạn đã sẵn sàng?

Góc cẩn trọng
Đối với “Đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại” cần lưu ý một số vấn đề sau:
- Cần xác định rõ cơ quan có trách nhiệm bồi thường thiệt hại.
- Cá nhân bị thiệt hại cần nêu rõ những thiệt hại, mức thiệt hại, mức yêu cầu bồi thường thiệt hại trong Đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại.

1.

Bản chất của “Đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại”

“Đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại” có bản chất là cá nhân bị thiệt hại yêu cầu bên gây ra thiệt hại phải bồi thường thiệt hại theo Bản án của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

“Đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại” gồm những nội dung như: thông tin về cá nhân yêu cầu bồi thường thiệt hại, loại thiệt hại, mức thiệt hại, mức bồi thường yêu cầu.


2.

“Đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại” được dùng trong trường hợp nào?

- Khi Bản án của Tòa án giải quyết vụ việc tranh chấp có hiệu lực pháp luật.

- Khi có hành vi gây thiệt hại gây ra thiệt hại cho cá nhân.

- Bên bị thiệt hại do hành vi của bên vi phạm thì phải chứng minh được thiệt hại thực tế về tài sản, tinh thần…. của mình do lỗi của bên vi phạm gây nên.


3.

“Đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại” không dùng trong trường hợp nào?

- Cá nhân bị thiệt hại nhưng không chứng minh được thiệt hại thực tế của mình do lỗi của bên vi phạm gây ra.

- Không có thiệt hại xảy ra trong thực tế.

- Bản án của Tòa án giải quyết vụ việc về bồi thường thiệt hại chưa có hiệu lực pháp luật.

- Không áp dụng trong trường hợp bên bị thiệt hại là các tổ chức.


4.

Hạn chế của “Đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại”

- Phải có Bản án của Tòa án về việc thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại thì cá nhân bị thiệt hại mới có thể làm Đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại.

- Cá nhân bị thiệt hại phải chứng minh thiệt hại trên thực tế mới có thể yêu cầu bên vi phạm bồi thường thiệt hại.


5.

“Đơn yêu cầu bồi thường thiệt hai” chịu sự điều chỉnh của những quy định pháp luật nào?

Đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại được điều chỉnh tại Chương XX Bộ luật dân sự 2015 quy định về Trách nhiệm bồi thiệt hại ngoài hợp đồng.

LỢI ÍCH KHI SOẠN HỢP ĐỒNG/HỒ SƠ/ĐƠN+ TẠI NETLAW

Luôn có Luật sư/Chuyên gia pháp lý đồng hành giải đáp thắc mắc

Hỗ trợ bởi công nghệ thông tin

Miễn phí

Bạn cần tư vấn thêm? Hãy liên hệ với chúng tôi.

Đặt câu hỏi với Luật sư/Chuyên gia pháp lý

Thoại/Chat/Email với Luật sư/Chuyên gia pháp lý


Hotline tư vấn

19006188

19006210

Các mẫu hợp đồng liên quan

Bạn gặp khó khăn
khi sử dụng netlaw?

Hãy liên lạc với chúng tôi

Hotline tư vấn 19006188 nhánh 123