Tự soạn Đơn yêu cầu thi hành án cá nhân

Tự soạn Đơn yêu cầu thi hành án cá nhân online miễn phí với sự tư vấn kịp thời của các luật sư, chuyên gia pháp lý tại Netlaw.

Quy trình tự soạn thảo hợp đồng

1Soạn thảo

2Lưu trữ

3Ký online/Chia sẻ

Xem mẫu chi tiết Đơn yêu cầu thi hành án cá nhân

Bấm để xem mẫu chi tiết

Bạn đã sẵn sàng?

Góc cẩn trọng khi soạn thảo Đơn yêu cầu thi hành án cá nhân:

Góc cẩn trọng
Đối với “Đơn yêu cầu thi hành án” cần lưu ý vấn đề sau:
- Người được thi hành án, người phải thi hành án phải gửi Đơn yêu cầu thi hành án đến Cơ quan thi hành án trong thời hạn 5 năm kể từ ngày Bản án của Tòa án có hiệu lực pháp luật. Nếu gửi Đơn yêu cầu thi hành án đến Cơ quan thi hành án quá thời hạn 5 năm thì người gửi đơn phải chứng minh có sự kiện khách quan hoặc sự kiện bất khả kháng dẫn đến việc không thể nộp Đơn đúng thời hạn.

Thông tin về Đơn yêu cầu thi hành án cá nhân

1.

Bản chất của “Đơn yêu cầu thi hành án”?
Bản chất của Đơn yêu cầu thi hành án là người được thi hành án, người phải thi hành án gửi đơn yêu cầu đến Cơ quan thi hành án để thi hành án theo bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án.
Nội dung của Đơn yêu cầu thi hành án phải nêu rõ những nghĩa vụ của người được thi hành án, người phải thi hành án phải thi hành theo Bản án, nêu rõ tên bản án đã có hiệu lực của Tòa án.

2.

“Đơn yêu cầu thi hành án” được dùng trong những trường hợp nào?
- Khi người được thi hành án, người phải thi hành án phải thực hiện các nghĩa vụ trong bản án, các quyết định hiệu lực của Tòa án.
- Khi Bản án của Tòa án đã tuyên có hiệu lực.

3.

“Đơn yêu cầu thi hành án” không được dùng trong những trường hợp nào?
- Quá thời hạn 5 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật mà người được thi hành án, người phải thi hành án thì không được gửi đơn yêu cầu thi hành án nữa.
- Bản án của Tòa án đã tuyên nhưng chưa có hiệu lực.

4.

Những hạn chế của “Đơn yêu cầu thi hành án”?
- Người được thi hành án, người phải thi hành án phải gửi đơn đến cơ quan thi hành thì mới được thực hiện nghĩa vụ của mình được quy định trong bản án của Tòa án.
- Khi người được thi hành án, người phải thi hành án phải gửi đơn đến Cơ quan thi hành án không đúng thời hạn 5 năm thì phải chứng minh có sự kiện khách quan hoặc sự kiện bất khả kháng.
- Quá thời hạn 5 năm mà người được thi hành án, người phải thi hành án không có đơn thì người phải thi hành án không phải thực hiện nghĩa vụ đã ghi trong bản án.

5.

“Đơn yêu cầu thi hành án” chịu sự điều chỉnh của những quy định pháp luật nào?
- Điều 7 Luật thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014 về quyền yêu cầu thi hành án.
- Điều 30, 31, 32 Luật thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014 về thời hiệu và đơn thi hành án và thủ tục gửi đơn thi hành án.

LỢI ÍCH KHI SOẠN HỢP ĐỒNG/HỒ SƠ/ĐƠN+ TẠI NETLAW

Luôn có Luật sư/Chuyên gia pháp lý đồng hành giải đáp thắc mắc
Hỗ trợ bởi công nghệ thông tin
Miễn phí

Bạn cần tư vấn thêm? Hãy liên hệ với chúng tôi.
Đặt câu hỏi với Luật sư/Chuyên gia pháp lý
Thoại/Chat/Email với Luật sư/Chuyên gia pháp lý

Hotline tư vấn

19006188

19006210

Bạn gặp khó khăn
khi sử dụng netlaw?
Hãy liên lạc với chúng tôi
Hotline tư vấn 19006188 nhánh 123