Tự soạn Giấy thỏa thuận về việc cho trẻ em làm con nuôi

Tự soạn Giấy thỏa thuận về việc cho trẻ em làm con nuôi online miễn phí với sự tư vấn kịp thời của các luật sư, chuyên gia pháp lý tại Netlaw.

Quy trình tự soạn thảo hợp đồng

1Soạn thảo

2Lưu trữ

3Ký online/Chia sẻ

Xem mẫu chi tiết Giấy thỏa thuận về việc cho trẻ em làm con nuôi

Bấm để xem mẫu chi tiết

Bạn đã sẵn sàng?

Góc cẩn trọng khi soạn thảo Giấy thỏa thuận về việc cho trẻ em làm con nuôi:

Góc cẩn trọng
- Trường hợp người nhận con nuôi thường trú tại Việt Nam, thì Đơn xin nhận con nuôi gửi UBND xã/ phường/thị trấn nơi có thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi. Trường hợp người nhận con nuôi tạm trú ở nước ngoài, thì gửi Cơ quan đại diện Việt Nam, nơi có thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi.
- Trẻ em từ đủ 9 tuổi trở lên phải hỏi ý kiến của trẻ em trước khi cho trẻ em làm con nuôi.

Thông tin về Giấy thỏa thuận về việc cho trẻ em làm con nuôi

1.

Bản chất của “Giấy thỏa thuận về việc cho trẻ em làm con nuôi”?
“Thỏa thuận về việc cho trẻ em làm con nuôi” là thỏa thuận giữa người cho con nuôi và người nhận con nuôi. Khác với “thỏa thuận cho và nhận con nuôi” là việc xác nhận giữa hai bên bên cho và bên nhận con nuôi thì “Thỏa thuận về việc cho trẻ em làm con nuôi” chỉ là xác nhận của bên cho con nuôi. Người cho con nuôi có thể là cha,mẹ, người giám hộ hoặc cơ sở nuôi dưỡng người được nhận làm con nuôi. Thỏa thuận cho con nuôi sẽ làm chấm dứt quan hệ nuôi dưỡng giữa người cho con nuôi và người được nhận làm con nuôi. Sau khi người nhận con nuôi nhận con nuôi sẽ phải làm thủ tục đăng ký lại hộ tịch cho người được nhận làm con nuôi.

2.

“Giấy thỏa thuận về việc cho trẻ em làm con nuôi” được sử dụng trong các trường hợp nào?
- Người cho con nuôi không đủ khả năng nuôi dưỡng người con nuôi và đã tìm được người nhận nuôi.
- Thỏa thuận về việc cho trẻ em làm con được sử dụng khi người được nhận nuôi là trẻ em tức là người dưới 16 tuổi.
- Thỏa thuận về việc cho trẻ em làm con nuôi là một trong những tài liệu cần thiết để người nhận con nuôi đăng ký thay đổi hộ tịch cho người được nhận làm con nuôi trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3.

“Giấy thỏa thuận về việc cho trẻ em làm con nuôi” không nên dùng trong những trường hợp nào?
- Thỏa thuận về việc cho con trẻ em làm con nuôi được lập mà chưa có người nhận con nuôi.
- Người được nhận làm con nuôi thuộc độ tuổi từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
- Thỏa thuận về việc cho trẻ em làm con nuôi không phù hợp với mong muốn của người được nhận làm con nuôi.

4.

Những điểm hạn chế của “Giấy thỏa thuận về việc cho trẻ em làm con nuôi”?
- Làm cơ sở để người cho con nuôi trốn tránh nghĩa vụ nuôi dưỡng đối với người được nhận làm con nuôi.
- Do độ tuổi của người được nhận làm con nuôi là trẻ em dưới 16 tuổi và người từ đủ 16 tuổi đến 18 tuổi được xem là độ tuổi chưa đầy đủ về năng lực hành vi vì vậy ý kiến của người được nhận nuôi trong “Thỏa thuận cho và nhận nuôi con nuôi” có thể không thể hiện ý chí của người được nhận làm con nuôi.

5.

“Giấy thỏa thuận về việc cho trẻ em làm con nuôi” chịu sự điều chỉnh chủ yếu của những quy định pháp lý nào?
Thỏa thuận về việc cho trẻ em làm con nuôi chịu sự điều chỉnh chủ yếu của những quy định pháp luật sau:
- Điều 14 Luật nuôi con nuôi 2010 quy định về điều kiện người nhận nuôi con nuôi.
- Điều 8 Luật nuôi con nuôi 2010 quy định về người được nhận làm con nuôi.
- Điều 78 Luật hôn nhân và gia định 2014 quy định về quyền, nghĩa vụ của cha nuôi, mẹ nuôi.

LỢI ÍCH KHI SOẠN HỢP ĐỒNG/HỒ SƠ/ĐƠN+ TẠI NETLAW

Luôn có Luật sư/Chuyên gia pháp lý đồng hành giải đáp thắc mắc
Hỗ trợ bởi công nghệ thông tin
Miễn phí

Bạn cần tư vấn thêm? Hãy liên hệ với chúng tôi.
Đặt câu hỏi với Luật sư/Chuyên gia pháp lý
Thoại/Chat/Email với Luật sư/Chuyên gia pháp lý

Hotline tư vấn

19006188

19006210

Bạn gặp khó khăn
khi sử dụng netlaw?
Hãy liên lạc với chúng tôi
Hotline tư vấn 19006188 nhánh 123