Tự soạn Giấy ủy quyền đăng ký thành lập doanh nghiệp

Tự soạn giấy ủy quyền đăng ký thành lập doanh nghiệp online miễn phí với sự tư vấn kịp thời của các luật sư, chuyên gia pháp lý. Netlaw cung cấp đến bạn mẫu giấy ủy quyền đăng ký thành lập doanh nghiệp đúng quy định pháp luật giúp bạn tránh những rủi ro pháp lý ngay từ bước khởi đầu.

Quy trình tự soạn thảo hợp đồng

1Soạn thảo

2Lưu trữ

3Ký online/Chia sẻ

Xem mẫu chi tiết Giấy ủy quyền đăng ký thành lập doanh nghiệp

Bấm để xem mẫu chi tiết

Bạn đã sẵn sàng?

Góc cẩn trọng khi soạn thảo Giấy ủy quyền đăng ký thành lập doanh nghiệp:

Đối với “Giấy ủy quyền đăng ký thành lập doanh nghiệp” cần chú ý một số vấn đề sau:
-  Các bên cần lưu ý về nội dung Phạm vi ủy quyền trong Giấy ủy quyền. Giấy ủy quyền này chỉ có phạm vi là thực hiện thủ tục nộp hồ sơ và nhận kết quả đăng ký thành lập doanh nghiệp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, không bao gồm phạm vi ủy quyền đối với các công việc thực hiện sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp như nộp tờ khai thuế môn bài, đăng ký mua chữ ký số...

Thông tin về Giấy ủy quyền đăng ký thành lập doanh nghiệp

1.

Bản chất của “Giấy ủy quyền đăng ký thành lập doanh nghiệp”?
Khi tiến hành đăng ký thành lập doanh nghiệp, các cá nhân, tổ chức có thể tự mình tiến hành nộp hồ sơ và thực hiện thủ tục với cơ quan nhà nước hoặc thực hiện việc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác. Ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. Giấy ủy quyền đăng ký thành lập doanh nghiệp thể hiện thỏa thuận giữa bên có nhu cầu thành lập doanh nghiệp và bên nhận ủy quyền về việc thực hiện đầy đủ các thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Phạm vi ủy quyền của Giấy ủy quyền này chỉ giới hạn trong việc nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp và nhận kết quả tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2.

“Giấy ủy quyền đăng ký thành lập doanh nghiệp” được sử dụng trong những trường hợp nào?
- Bên ủy quyền thuộc đối tượng được thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Bên ủy quyền có nhu cầu thuê cá nhân, tổ chức khác thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Bên nhận ủy quyền là cá nhân, tổ chức có khả năng thực hiện việc đăng ký thành lập doanh nghiệp.

3.

“Giấy ủy quyền đăng ký thành lập doanh nghiệp” không được sử dụng trong những trường hợp nào?
- Bên ủy quyền không đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Bên nhận ủy quyền không có khả năng thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp.
- Phạm vi ủy quyền nằm ngoài việc thực hiện các thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp.

4.

Hạn chế của “Giấy ủy quyền đăng ký thành lập doanh nghiệp”?
- Hiệu lực pháp lý không bền vững, các bên có thể chấm dứt thực hiện việc ủy quyền hoặc nhận ủy quyền đăng ký thành lập doanh nghiệp bất cứ lúc nào.
- Chỉ sử dụng trong trường hợp thực hiện các thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp.
- Giấy ủy quyền có hiệu lực pháp luật trong thời gian ngắn.

5.

Ưu điểm của “Giấy ủy quyền đăng ký thành lập doanh nghiệp”?
- Nội dung trong Giấy ủy quyền đơn giản, các bên có thể thỏa thuận và ký kết tỏng thời gian ngắn.
- Là căn cứ pháp lý để bên nhận ủy quyền thực hiện các công việc đăng ký thành lập doanh nghiệp với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Bên ủy quyền có thể giao việc thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp cho bên nhận ủy quyền, và bên ủy quyền không cần trực tiếp thực hiện thủ tục này.

6.

“Giấy ủy quyền đăng ký thành lập doanh nghiệp” chịu sự điều chỉnh của những văn bản pháp luật chủ yếu nào?
- Điều 27 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp.
- Điều 11 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp quy định về Ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Hợp đồng liên quan

LỢI ÍCH KHI SOẠN HỢP ĐỒNG/HỒ SƠ/ĐƠN+ TẠI NETLAW

Luôn có Luật sư/Chuyên gia pháp lý đồng hành giải đáp thắc mắc
Hỗ trợ bởi công nghệ thông tin
Miễn phí

Bạn cần tư vấn thêm? Hãy liên hệ với chúng tôi.
Đặt câu hỏi với Luật sư/Chuyên gia pháp lý
Thoại/Chat/Email với Luật sư/Chuyên gia pháp lý

Hotline tư vấn

19006188

19006210

Bạn gặp khó khăn
khi sử dụng netlaw?
Hãy liên lạc với chúng tôi
Hotline tư vấn 19006188 nhánh 123