Tự soạn Hợp đồng góp vốn bằng căn hộ chung cư

Tự soạn hợp đồng góp vốn bằng căn hộ chung cư online miễn phí với sự tư vấn kịp thời của các luật sư, chuyên gia pháp lý. Netlaw giúp bạn tránh những rủi ro pháp lý về hợp đồng góp vốn bằng căn hộ chung cư ngay từ bước khởi đầu.

Quy trình tự soạn thảo hợp đồng

1Soạn thảo

2Lưu trữ

3Ký online/Chia sẻ

Xem mẫu chi tiết Hợp đồng góp vốn bằng căn hộ chung cư

Bấm để xem mẫu chi tiết

Bạn đã sẵn sàng?

Góc cẩn trọng khi soạn thảo Hợp đồng góp vốn bằng căn hộ chung cư:

Góc cẩn trọng
Đối với “Hợp đồng góp vốn bằng căn hộ chung cư” cần lưu ý một số vấn đề sau:
- Mỗi loại hình doanh nghiệp đều có những quy định cụ thể về tài sản góp vốn, vì vậy, trong trường hợp các bên góp vốn thành lập doanh nghiệp thì các bên cần lưu ý về loại hình doanh nghiệp mà các bên sẽ hợp tác thành lập.
- Đối với tài sản góp vốn là căn hộ chung cư, các bên cần thỏa thuận cụ thể giá trị của căn hộ chung cư bằng tiền VNĐ. Các bên có thể tự thỏa thuận hoặc mời cơ quan thẩm định giá định giá của căn hộ chung cư.
- Bên nhận góp vốn cần kiểm tra tính hợp pháp các giấy tờ về căn hộ chung cư trước khi ký kết Hợp đồng này.

Thông tin về Hợp đồng góp vốn bằng căn hộ chung cư

1.

Bản chất “Hợp đồng góp vốn bằng căn hộ chung cư”?
Bản chất của hợp đồng này thỏa thuận giữa các bên hợp tác kinh doanh, trong đó có một bên góp vốn bằng căn hộ chúng cư. Hợp đồng này thể hiện quyền sở hữu của bên góp vốn đối với một phần của dự án và khẳng định hình thức, giá trị của phần vốn góp đó là căn hộ chung cư.
Nội dung của Hợp đồng này thể hiện những thỏa thuận về việc góp vốn trong các dự án kinh doanh, tài sản góp vốn, giá trị vốn góp, quyền và nghĩa vụ của bên góp vốn...
Hợp đồng này thường được ký kết giữa các cá nhân với cá nhân, cá nhân với tổ chức.
 

2.

Hợp đồng góp vốn bằng căn hộ chung cư” được sử dụng trong các trường hợp nào?
Hợp đồng này được dùng trong trường hợp đầu tư, góp vốn để thành lập doanh nghiệp hoặc để kinh doanh, khi mà vốn sử dụng để góp vốn là căn hộ chung cư.
 

3.

Hợp đồng góp vốn bằng căn hộ chung cư” không nên dùng trong những trường hợp nào?
Hợp đồng này không nên sử dụng trong trường hợp tài sản góp vốn không phải là căn hộ chung cư mà là các loại tài sản khác như tiền mặt, nhà đất...
 

4.

Những điểm hạn chế của “Hợp đồng góp vốn bằng căn hộ chung cư”?
Khi góp vốn bằng căn hộ chung cư, các bên sẽ phải tiến hành định giá tài sản góp vốn. Trong trường hợp này, tài sản góp vốn là căn hộ chung cư nên cần có cơ quan, tổ chức có chức năng định giá để định giá tài sản này.

5.

Ưu điểm của “Hợp đồng góp vốn bằng căn hộ chung cư”?
Hợp đồng góp vốn bằng căn hộ chung cư có ưu điểm là bên góp vốn vẫn có thể sử dụng tài sản góp vốn. Bên góp vốn bằng căn hộ chung cư vẫn có thể sử dụng căn hộ chung cư.

6.

“Hợp đồng góp vốn bằng căn hộ chung cư” chịu sự điều chỉnh chủ yếu của những quy định pháp lý nào?
- Điều 35, Điều 36, Điều 37 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về tài sản góp vốn, chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn, định giá tài sản góp vốn.
- Điều 48, Điều 52, Điều 53, Điều 54 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về Góp vốn đối với trường hợp các bên góp vốn thành lập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên.
- Điều 74 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về góp vốn đối với trường hợp các bên góp vốn thành lập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên.
- Điều 110, Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về góp vốn đối với trường hợp các bên góp vốn thành lập Công ty cổ phần.

LỢI ÍCH KHI SOẠN HỢP ĐỒNG/HỒ SƠ/ĐƠN+ TẠI NETLAW

Luôn có Luật sư/Chuyên gia pháp lý đồng hành giải đáp thắc mắc
Hỗ trợ bởi công nghệ thông tin
Miễn phí

Bạn cần tư vấn thêm? Hãy liên hệ với chúng tôi.
Đặt câu hỏi với Luật sư/Chuyên gia pháp lý
Thoại/Chat/Email với Luật sư/Chuyên gia pháp lý

Hotline tư vấn

19006188

19006210

Bạn gặp khó khăn
khi sử dụng netlaw?
Hãy liên lạc với chúng tôi
Hotline tư vấn 19006188 nhánh 123