Tự soạn Hợp đồng lao động thời vụ

Tự soạn hợp đồng lao động thời vụ online miễn phí với sự tư vấn kịp thời của các luật sư, chuyên gia pháp lý của Netlaw.

Quy trình tự soạn thảo hợp đồng

1Soạn thảo

2Lưu trữ

3Ký online/Chia sẻ

Xem mẫu chi tiết Hợp đồng lao động thời vụ

Bấm để xem mẫu chi tiết

Bạn đã sẵn sàng?

Góc cẩn trọng khi soạn thảo Hợp đồng lao động thời vụ:

Góc cẩn trọng
Khi ký kết Hợp đồng lao động thời vụ, Người lao động và Người sử dụng lao động đều cần chú ý những vấn đề sau:
- Đối với loại hợp đồng thời vụ thì BHXH và BHYT thường được cộng vào lương.
- Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần
- Thời giờ làm việc không quá 06 giờ trong 01 ngày đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

Thông tin về Hợp đồng lao động thời vụ

1.

Bản chất “Hợp đồng lao động thời vụ”?
Hợp đồng lao động thời vụ là một trong những loại Hợp đồng lao động. Hợp đồng lao động thời vụ thường là sự thỏa thuận giữa Người sử dụng lao động và Người lao động khi công việc Người sử dụng lao động thuê có tính chất mùa vụ, không liên tục và không ổn định.
Cũng giống như các loại Hợp đồng lao động khác, Hợp đồng lao động thời vụ cũng có đầy đủ những nội dung về công việc, mức lương, quyền và nghĩa vụ của các Bên.

2.

Hợp đồng lao động thời vụ” được sử dụng trong các trường hợp nào?
- Khi người lao động và người sử dụng lao động cùng thống nhất được các vấn đề về công việc, tiền lương, chế độ phúc lợi và cùng có nhu cầu ký kết hợp đồng lao động thời vụ.
- Khi người lao động và người sử dụng lao động đều muốn xác lập căn cứ để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ cho cả 2 bên.
- Khi công việc được người sử dụng lao động thuê có tính chất mùa vụ, không liên tục, không ổn định.

3.

Hợp đồng lao động thời vụ” không nên dùng trong những trường hợp nào?
- Hợp đồng lao động không nên sử dụng trong trường hợp công việc người sử dụng lao động thuê có tính chất liên tục, không mùa vụ.
- Khi người lao động đã làm việc hoặc đang thử việc một thời gian cho người sử dụng lao động thì người lao động và người sử dụng lao động không được ký Hợp đồng lao động thời vụ.

4.

Những điểm hạn chế của “Hợp đồng lao động thời vụ”?
Hợp đồng lao động thời vụ có hạn chế là công việc được ký kết trong Hợp đồng chỉ mang tính chất thời vụ, không liên tục. Người lao động sẽ chỉ làm việc một thời gian cho người sử dụng lao động, vì vậy công việc trong Hợp đồng lao động thời vụ không có tính chất ổn định.

5.

Ưu điểm của “Hợp đồng lao động thời vụ”?
- Là căn cứ pháp lý đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động, đặc biệt là người lao động.
- Người lao động ký kết Hợp đồng lao động thời vụ sẽ được đảm bảo các quyền lợi theo quy định của pháp luật như về mức lương, công việc,...
- Là tiền đề để người lao động và người sử dụng lao động ký kết Hợp đồng lao động có thời hạn.

6.

“Hợp đồng lao động thời vụ” chịu sự điều chỉnh chủ yếu của những quy định pháp lý nào?
“Hợp đồng lao động thời vụ” chịu sự điều chỉnh chủ yếu của các quy định pháp luật sau:
- Chương III - Hợp đồng lao động, Chương VI-Tiền lương, Chương VII-Thời giờ làm việc thời giờ nghỉ ngơi theo quy định tại Bộ luật Lao động 2012;
- Chương II-Hợp đồng lao động, Chương IV-Tiền lương quy định tại Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Bộ luật lao động 2012, trong đó có một số nội dung quan trọng về tiền lương, trợ cấp thôi việc, mất việc làm.
- Chương II-Hợp đồng lao động quy định tại Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất tại Nghị định 05/2015/NĐ-CP.

LỢI ÍCH KHI SOẠN HỢP ĐỒNG/HỒ SƠ/ĐƠN+ TẠI NETLAW

Luôn có Luật sư/Chuyên gia pháp lý đồng hành giải đáp thắc mắc
Hỗ trợ bởi công nghệ thông tin
Miễn phí

Bạn cần tư vấn thêm? Hãy liên hệ với chúng tôi.
Đặt câu hỏi với Luật sư/Chuyên gia pháp lý
Thoại/Chat/Email với Luật sư/Chuyên gia pháp lý

Hotline tư vấn

19006188

19006210

Bạn gặp khó khăn
khi sử dụng netlaw?
Hãy liên lạc với chúng tôi
Hotline tư vấn 19006188 nhánh 123