Tự soạn Hợp đồng lao động

Tự soạn hợp đồng lao động online miễn phí với sự tư vấn kịp thời của các luật sư, chuyên gia pháp lý. Netlaw giúp bạn tránh những rủi ro pháp lý về hợp đồng lao động ngay từ bước khởi đầu.

Quy trình tự soạn thảo hợp đồng

1Soạn thảo

2Lưu trữ

3Ký online/Chia sẻ

Xem mẫu chi tiết Hợp đồng lao động

Bấm để xem mẫu chi tiết

Bạn đã sẵn sàng?

Góc cẩn trọng khi soạn thảo Hợp đồng lao động:

Trước khi ký kết Hợp đồng lao động, Người lao động cần chú ý những vấn đề sau:

- Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần

- Thời giờ làm việc không quá 06 giờ trong 01 ngày đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

- Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

- Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.

- Thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

 

Thông tin về Hợp đồng lao động

1.

Bản chất “Hợp đồng lao động”?

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Trước khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao động và người lao động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động.

Hợp đồng lao động thường được ký kết sau khi người lao động kết thúc thời gian thử việc, đạt yêu cầu và được người sử dụng lao động chấp thuận cho làm việc chính thức.
Hợp đồng lao động phải được ký kết trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực và tự do giao kết hợp đồng lao động giữa các bên.
Hợp đồng lao động thường là hợp đồng xác định thời hạn, có có thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng, sau khoảng thời gian này nếu người lao động và người sử dụng lao động tiếp tục gắn bó thì sẽ ký kết Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

2.

 
Hợp đồng lao động” được sử dụng trong các trường hợp nào?

- Khi người lao động và người sử dụng lao động cùng thống nhất được các vấn đề về công việc, tiền lương, chế độ phúc lợi và cùng có nhu cầu ký kết hợp đồng lao động.
- Khi người lao động và người sử dụng lao động đều muốn xác lập căn cứ để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ cho cả 2 bên.
- Khi người sử dụng lao động nhận thấy các tiềm năng của người lao động và muốn ký kết Hợp đồng lao động không xác định thời hạn với người lao động, thì Hợp đồng lao động sẽ là tiền đề để được ký kết Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

3.

 
Hợp đồng lao động” không nên dùng trong những trường hợp nào?

- Hợp đồng lao động không nên sử dụng trong trường hợp người lao động chỉ tiến hành thử việc tại các doanh nghiệp.
- Khi người lao động đã làm việc được một thời gian tại Doanh nghiệp, các bên đã ký kết Hợp đồng lao động lần thứ nhất rồi, thì nếu người sử dụng lao động và người lao động ký kết hợp đồng lần thứ hai sẽ không thể sử dụng Hợp đồng lao động nữa mà phải ký kết Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

4.

 
Những điểm hạn chế của “Hợp đồng lao động”?

Hợp đồng lao động có hạn chế là xác định thời hạn làm việc của người lao động, Hợp đồng lao động thường được ký kết trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng. Đối với hợp đồng này, khi hết hạn hợp đồng là một trong những căn cứ làm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

5.

 
Ưu điểm của “Hợp đồng lao động”?

- Là căn cứ pháp lý đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động, đặc biệt là người lao động.
- Người lao động ký kết Hợp đồng lao động sẽ được đảm bảo các quyền lợi theo quy định của pháp luật như được đóng Bảo hiểm xã hội, đối với các lao động nữ được hưởng chế độ nghỉ thai sản...
- Là tiền đề để người lao động và người sử dụng lao động ký kết Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

6.

 
“Hợp đồng lao động” chịu sự điều chỉnh chủ yếu của những quy định pháp lý nào?

“Hợp đồng lao động” chịu sự điều chỉnh chủ yếu của các quy định pháp luật sau:
- Chương III - Hợp đồng lao động, Chương VI-Tiền lương, Chương VII-Thời giờ làm việc thời giờ nghỉ ngơi theo quy định tại Bộ luật Lao động 2012;
- Chương II-Hợp đồng lao động, Chương IV-Tiền lương quy định tại Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Bộ luật lao động 2012, trong đó có một số nội dung quan trọng về tiền lương, trợ cấp thôi việc, mất việc làm.
- Chương II-Hợp đồng lao động quy định tại Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất tại Nghị định 05/2015/NĐ-CP.

Hợp đồng liên quan

LỢI ÍCH KHI SOẠN HỢP ĐỒNG/HỒ SƠ/ĐƠN+ TẠI NETLAW

Luôn có Luật sư/Chuyên gia pháp lý đồng hành giải đáp thắc mắc
Hỗ trợ bởi công nghệ thông tin
Miễn phí

Bạn cần tư vấn thêm? Hãy liên hệ với chúng tôi.
Đặt câu hỏi với Luật sư/Chuyên gia pháp lý
Thoại/Chat/Email với Luật sư/Chuyên gia pháp lý

Hotline tư vấn

19006188

19006210

Bạn gặp khó khăn
khi sử dụng netlaw?
Hãy liên lạc với chúng tôi
Hotline tư vấn 19006188 nhánh 123