Tự soạn Hợp đồng mua bán

Tự soạn hợp đồng mua bán online miễn phí với sự tư vấn kịp thời của các luật sư, chuyên gia pháp lý. Netlaw giúp bạn tránh những rủi ro pháp lý về hợp đồng mua bán ngay từ bước khởi đầu.

Quy trình tự soạn thảo hợp đồng

1Soạn thảo

2Lưu trữ

3Ký online/Chia sẻ

Xem mẫu chi tiết Hợp đồng mua bán

Bấm để xem mẫu chi tiết

Bạn đã sẵn sàng?

Góc cẩn trọng khi soạn thảo Hợp đồng mua bán:

 Góc cẩn trọng
Một điểm lưu ý lớn trong Hợp đồng mua bán hàng hóa là thỏa thuận về Bồi thường thiệt hại và Phạt vi phạm trong Hợp đồng.
Đối với thỏa thuận về Bồi thường thiệt hại, cho dù trong Hợp đồng mua bán hàng hóa các bên không quy định về Bồi thường thiệt hại, nhưng nếu có thiệt hại xảy ra có đủ căn cứ theo quy định của pháp luật về trường hợp được bồi thường thiệt hại, thì bên bị thiệt hại vẫn có thể yêu cầu bên kia bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
Nhưng đối với Phạt vi phạm, các bên phải quy định trong Hợp đồng về thỏa thuận phạt vi phạm hợp đồng thì mới được phép áp dụng. Mức phạt vi phạm Hợp đồng do các bên thỏa thuận nhưng không được vượt quá mức quy định theo Điều 301 Luật Thương mại 2005.

Thông tin về Hợp đồng mua bán

1.

Bản chất “Hợp đồng mua bán hàng hóa”?


Hợp đồng mua bán hàng hóa là những thỏa thuận giữa các đối tác có mong muốn tạo dựng quan hệ mua – bán đối với một/một vài loại hàng hóa cụ thể. Hợp đồng mua bán hàn hóa có thể là căn cứ để các bên xác lập thỏa thuận mua bán, từ đó các bên có thể ký kết các Phụ lục hợp đồng quy định cụ thể về mặt hàng mua bán hoặc tiến độ thanh toán,... tùy theo nhu cầu của các bên.

Hợp đồng mua bán hàng hóa thường là hợp đồng chung nhất trong lĩnh vực mua bán hàng hóa, ngoài ra, khi mua một mặt hàng cụ thể nhất định, các bên có thể ký kết trực tiếp Hợp đồng mua bán hàng hóa đó như Hợp đồng mua bán ô tô, Hợp đồng mua bán nội thất...

Nội dung hợp đồng thường là các quy định các vấn đề như đối tượng của Hợp đồng, loại hàng hóa mua bán, giá cả và phương thức thanh toán, bồi thường thiệt hại do vi phạm Hợp đồng quyền và nghĩa vụ của các bên trong Hợp đồng.

Hợp đồng mua bán hàng hóa thường được ký kết giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp hoặc cá nhân với doanh nghiệp, tùy vào đối tượng mua bán.

2.

Hợp đồng mua bán hàng hóa” được sử dụng trong các trường hợp nào?

- Khi các bên muốn tạo lập quan hệ mua bán hàng hóa về một/một vài loại hàng hóa cụ thể.

- khi các bên có nhu cầu tạo lập căn cứ pháp lý để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên trong Hợp đồng mua bán hàng hóa.

- Khi các bên có nhu cầu thiết lập mối quan hệ đối tác kinh doanh với nhau, từ đó tạo lập quan hệ kinh doanh lâu dài trong tương lai.

- Hợp đồng mua bán hàng hóa thường được ký kết khi các bên mua nhiều loại hàng hóa khác nhau.

- Hợp đồng mua bán hàng hóa cũng có thể được sử dụng khi các bên đã ký kết Hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa làm tiền đề.

- Các lý do khác theo quan điểm của các bên trong giao dịch.

3.

Hợp đồng mua bán hàng hóa” không nên dùng trong những trường hợp nào?
- Không nên dùng “Hợp đồng mua bán hàng hóa” khi đối tượng của hợp đồng không phải là hàng hóa mà là các loại khác như dịch vụ,..

- Khi các bên chỉ mua một loại hàng hóa nhất định, các bên nên sử dụng Hợp đồng cụ thể về việc mua bán hàng hóa đó như Hợp đồng mua bán ô tô, Hợp đồng mua bán nội thất...

- Các lý do khác theo quan điểm của các bên trong giao dịch.

4.

Những điểm hạn chế của “Hợp đồng mua bán hàng hóa”?

- Hợp đồng này chỉ dành riêng cho các loại hàng hóa, không sử dụng cho các dịch vụ cũng như các quyền về sở hữu trí tuệ và các loại khác.

- Nếu các bên không thỏa thuận chi tiết cụ thể về loại hàng hóa mua bán cũng như các điều kiện về hàng hóa đó thì rất dễ phát sinh tranh chấp trong tương lai.


5.

Ưu điểm của “Hợp đồng mua bán hàng hóa”?

- Giúp các bên tạo cơ sở pháp lý, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ trong Hợp đồng mua bán hàng hóa.

- Xác định được cụ thể loại mặt hàng mua bán, điều kiện của mặt hàng mua bán, giá cả và phương thức thanh toán, giảm thiểu được sự tranh chấp của các bên trong tương lai.


6.

“Hợp đồng mua bán hàng hóa” chịu sự điều chỉnh chủ yếu của những quy định pháp lý nào?


“Hợp đồng mua bán hàng hoá” chịu sự điều chỉnh chủ yếu của Bộ luật dân sự 2015 (Chương VI – Giao dịch dân sự; Phần thứ Ba – Nghĩa vụ dân sự và Hợp đồng dân sự), Luật thương mại 2005 (Chương II – Mua bán hàng hóa) và các văn bản hướng dẫn thi hành hai Luật này.

LỢI ÍCH KHI SOẠN HỢP ĐỒNG/HỒ SƠ/ĐƠN+ TẠI NETLAW

Luôn có Luật sư/Chuyên gia pháp lý đồng hành giải đáp thắc mắc
Hỗ trợ bởi công nghệ thông tin
Miễn phí

Bạn cần tư vấn thêm? Hãy liên hệ với chúng tôi.
Đặt câu hỏi với Luật sư/Chuyên gia pháp lý
Thoại/Chat/Email với Luật sư/Chuyên gia pháp lý

Hotline tư vấn

19006188

19006210

Bạn gặp khó khăn
khi sử dụng netlaw?
Hãy liên lạc với chúng tôi
Hotline tư vấn 19006188 nhánh 123