Tự soạn Hợp đồng nguyên tắc

Tự soạn hợp đồng nguyên tắc online miễn phí với sự tư vấn kịp thời của các luật sư, chuyên gia pháp lý. Netlaw giúp bạn tránh những rủi ro pháp lý về hợp đồng nguyên tắc ngay từ bước khởi đầu.

Quy trình tự soạn thảo hợp đồng

1Soạn thảo

2Lưu trữ

3Ký online/Chia sẻ

Xem mẫu chi tiết Hợp đồng nguyên tắc

Bấm để xem mẫu chi tiết

Bạn đã sẵn sàng?

Góc cẩn trọng khi soạn thảo Hợp đồng nguyên tắc:

1.

“Hợp đồng nguyên tắc về mua bán hàng hóa” chịu sự điều chỉnh chủ yếu của những quy định pháp lý nào?

“Hợp đồng nguyên tắc về mua bán hàng hoá” chịu sự điều chỉnh chủ yếu của Bộ luật dân sự 2015 (Chương VI – Giao dịch dân sự; Phần thứ Ba – Nghĩa vụ dân sự và Hợp đồng dân sự), Luật thương mại 2005 (Chương II – Mua bán hàng hóa) và các văn bản hướng dẫn thi hành hai Luật này.

Thông tin về Hợp đồng nguyên tắc

2.

Bản chất “Hợp đồng nguyên tắc về mua bán hàng hóa”?

Hợp đồng nguyên tắc về mua bán hàng hóa là những thỏa thuận mang tính “định khung” giữa các đối tác có mong muốn tạo dựng quan hệ mua – bán đối với một/một vài loại hàng hóa cụ thể trong tương lai gần. Hợp đồng này có ý nghĩa trong việc đánh dấu bước hợp tác đầu tiên giữa hai bên; tạo ra một con đường, một hướng đi trong chiến lược hợp tác, phát triển giữa hai bên. Nội dung hợp đồng thường là các quy định chung chung, chưa xác định rõ về từng thời điểm giao hàng kèm theo số lượng, chủng loại, giá cả cho thời điểm giao hàng đó, hoặc nếu có quy định, thì thường quy định “khung”, giao động trong một khoảng thời gian, bước giá.v.v.. Hợp đồng nguyên tắc về mua bán hoàng hóa thường được đại diện có quyền lực cao nhất/đại diện pháp luật giữa hai đối tác ký trong những sự kiến có tính “đối ngoại” giữa hai bên. Sau khi ký kết Hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa, các bên có thể tiếp tục ký Phụ lục hợp đồng, Hợp đồng mua bán hàng hóa cho từng đợt hoặc Đơn đặt hàng. Người đại diện ký các văn bản tiếp theo này có thể không nhất thiết phải là người có quyền lực, đại diện pháp luật của hai bên, có thể là những vị trí ký theo sự ủy quyền.

3.

“Hợp đồng nguyên tắc về mua bán hàng hóa” được sử dụng trong các trường hợp nào?

- Khi các bên muốn tạo lập một nguyên tắc chung trong hoạt động kinh doanh.

- Khi các bên có ý định trở thành đối tác có tính chiến lược của nhau trong một khoảng thời gian ổn định, lâu dài.

- Khi các bên muốn có thỏa thuận chung nhất trước khi ký kết các Hợp đồng mua bán hàng hóa, Phụ lục hợp đồng hoặc Đơn đặt hàng.

- Khi các bên muốn giữ quan hệ hợp tác, lời hứa mua bán một hoặc nhiều hàng hoá với nhau nhưng do những điều kiện khác nhau hoạt động mua bán cụ thể chưa diễn ra trên thực tế.

- Khi các bên muốn đẩy nhanh tiến độ giao dịch mua bán hàng hoá trên thực tiễn nhưng chưa có Hợp đồng mua bán hàng hoá cụ thể.

- Khi hoạt động mua bán hàng hoá của các bên diễn ra thường xuyên, liên tục.

- Khi các bên cần ghi nhớ pháp lý về sự thương thảo hợp tác ban đầu.

- Khi các yếu tố của hợp đồng như: giá cả, số lượng, chủng loại, phương tiện vận chuyển.v.v...của loại hàng hóa đó có tính biến động, không ổn định tại thời điểm hai bên ký hợp đồng nguyên tắc.

- Khi người đại diện pháp luật/người có quyền lực cao nhất của hai bên không có nhiều thời gian để xem xét và ký hợp đồng thường xuyên, liên tục. Điều này thường xảy ra ở những Doanh nghiệp lớn, công việc đòi hỏi người đứng đầu chỉ có đủ thời gian để xử lý những nhóm công việc có tính chung, không cụ thể.

- Khi pháp luật hoặc chính sách có liên quan đến loại hàng hóa mà các bên dự kiến mua bán sắp có sự thay đổi.

- Các lý do khác theo quan điểm của các bên trong giao dịch.

4.

“Hợp đồng nguyên tắc về mua bán hàng hóa” không nên dùng trong những trường hợp nào?

- Khi hàng hóa có số lượng ít và có thể xác định được tài thời điểm ký hợp đồng.

- Khi vì những lý do khác, các bên không muốn sử dụng Hợp đồng nguyên tắc thay thế cho hợp đồng chi tiết.

- Khi mối quan hệ hợp tác giữa các bên không có điều kiện thực hiện trong một thời gian dài/ổn định.

- Các lý do khác theo quan điểm của các bên trong giao dịch.

5.

Những điểm hạn chế của “Hợp đồng nguyên tắc về mua bán hàng hóa”?

- Các bên thường không coi trọng và thực thi vì cho rằng, Hợp đồng nguyên tắc về mua bán hoàng hóa chưa có sự ràng buộc chặt chẽ về pháp lý.

- Các điều khoản trong “Hợp đồng nguyên tắc về mua bán hàng hóa” thường chung chung, mang tính định hướng, nên trong từng giao dịch cụ thể, các bên vẫn tiếp tục phải thoả thuận chi tiết các vấn đề mà Hợp đồng nguyên tắc dẫn chiếu đến.

6.

Ưu điểm của “Hợp đồng nguyên tắc về mua bán hàng hóa”?

- Giúp các bên tạo cơ sở pháp lý đầu tiên, có thêm thời gian để tiếp tục suy nghĩ về việc hợp tác tiếp sao cho phù hợp nhất với lợi ích của các bên.

- Tiết kiệm thời gian chi phí soạn thảo Hợp đồng mua bán chi tiết trong trường hợp giao dịch mua bán hàng hoá của các bên diễn ra thường xuyên liên tục. Khi đã có Hợp đồng nguyên tắc, đối với mỗi giao dịch cụ thể về sau, các bên có thể chỉ cần thoả thuận miệng đặt hàng, hoá đơn…mà không cần soạn lại nhiều lần các điều khoản Hợp đồng nguyên tắc đã dẫn chiếu.

- Đáp ứng được nhu cầu của các bên trong trường hợp cần giao dịch mua bán hàng hoá nhanh chóng kịp thời.

LỢI ÍCH KHI SOẠN HỢP ĐỒNG/HỒ SƠ/ĐƠN+ TẠI NETLAW

Luôn có Luật sư/Chuyên gia pháp lý đồng hành giải đáp thắc mắc
Hỗ trợ bởi công nghệ thông tin
Miễn phí

Bạn cần tư vấn thêm? Hãy liên hệ với chúng tôi.
Đặt câu hỏi với Luật sư/Chuyên gia pháp lý
Thoại/Chat/Email với Luật sư/Chuyên gia pháp lý

Hotline tư vấn

19006188

19006210

Bạn gặp khó khăn
khi sử dụng netlaw?
Hãy liên lạc với chúng tôi
Hotline tư vấn 19006188 nhánh 123