Tự soạn Hợp đồng thử việc

Tự soạn hợp đồng thử việc online miễn phí với sự tư vấn kịp thời của các luật sư, chuyên gia pháp lý. Netlaw giúp bạn tránh những rủi ro pháp lý về hợp đồng thử việc ngay từ bước khởi đầu.

Quy trình tự soạn thảo hợp đồng

1Soạn thảo

2Lưu trữ

3Ký online/Chia sẻ

Xem mẫu chi tiết Hợp đồng thử việc

Bấm để xem mẫu chi tiết

Bạn đã sẵn sàng?

Góc cẩn trọng khi soạn thảo Hợp đồng thử việc:

Góc cẩn trọng
Đối với Hợp đồng thử việc, người lao động cần lưu ý về thời gian thử việc. Theo quy định tại Điều 27 Bộ luật Lao động 2012 về thời gian thử việc như sau:
Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây:
1. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;
2. Không quá 30 ngày đối với có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ;
3. Không quá 06 ngày làm việc đối với công việc khác”.

Thông tin về Hợp đồng thử việc

1.

Bản chất “Hợp đồng thử việc”?
Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động trước khi ký kết Hợp đồng lao động. Hợp đồng thử việc là do thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động, không bắt buộc phải ký kết. Tuy nhiên, nếu công việc là công việc theo hợp đồng lao động mùa vụ thì đây là trường hợp không phải thử việc
Nội dung của Hợp đồng này là các thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động về việc làm thử, quyền và nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc.
Thời gian thử việc lâu nhất là không quá 60 ngày đối với ông việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên.

2.

Hợp đồng thử việc” được sử dụng trong các trường hợp nào?

- Khi người lao động bắt đầu vào làm việc cho người sử dụng lao động.
- Khi người lao động và người sử dụng có mong muốn hợp tác lâu dài sẽ ký Hợp đồng lao động thử việc trước sau đó chuyển lên Hợp đồng lao động chính thức.
- Khi người lao động có mong muốn làm việc chính thức cho người sử dụng lao động.
- Các lý do khác theo quan điểm của các bên.

3.

Hợp đồng thử việc” không nên dùng trong những trường hợp nào?
- Hợp đồng thử việc không nên sử dụng trong trường hợp người lao động đã làm việc cho người sử dụng một thời gian rồi thì không phải ký kết lại Hợp đồng thử việc.
- Khi người lao động và người sử dụng lao động có thỏa thuận ký kết Hợp đồng lao động chính thức luôn mà không cần qua giai đoạn thử việc.
- Nếu công việc là công việc theo hợp đồng lao động mùa vụ thì người lao động và người sử dụng lao động cũng không phải ký kết Hợp đồng thử việc.
- Các lý do khác theo quan điểm của các bên.

4.

Những điểm hạn chế của “Hợp đồng thử việc”?
Hợp đồng thử việc cũng có hạn chế như Người lao động không được hưởng hết các quyền lợi như người lao động ký kết Hợp đồng lao động, ví dụ như không được đóng bảo hiểm xã hội,....

5.

Ưu điểm của “Hợp đồng thử việc”?
- Là căn cứ pháp lý đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động, đặc biệt là người lao động.
- Người lao động chỉ phải ký kết Hợp đồng thử việc một lần đối với Người sử dụng lao động.
- Người lao động thử việc khi ký kết Hợp đồng thử việc sẽ được đảm bảo các quyền lợi được hưởng trong thời gian thử việc như về tiền lương, trợ cấp...
- Sau thời gian thử việc, người lao động có thể được xem xét để ký kết Hợp đồng lao động chính thức và được hưởng các quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật.

6.

“Hợp đồng thử việc” chịu sự điều chỉnh chủ yếu của những quy định pháp lý nào?
“Hợp đồng thử việc” chịu sự điều chỉnh chủ yếu của các quy định pháp luật sau:
- Điều 26 Bộ luật Lao động 2012 quy định về thử việc.
- Điều 27 Bộ luật Lao động 2012 quy định về thời gian thử việc.
- Điều 28 Bộ luật Lao động 2012 quy định về tiền lương trong thời gian thử việc.
- Điều 29 Bộ luật Lao động 2012 quy định về kết thúc thời gian thử việc.
- Điều 7 Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Bộ luật lao động 2012 quy định cụ thể về thông báo về việc làm thử.

Hợp đồng liên quan

LỢI ÍCH KHI SOẠN HỢP ĐỒNG/HỒ SƠ/ĐƠN+ TẠI NETLAW

Luôn có Luật sư/Chuyên gia pháp lý đồng hành giải đáp thắc mắc
Hỗ trợ bởi công nghệ thông tin
Miễn phí

Bạn cần tư vấn thêm? Hãy liên hệ với chúng tôi.
Đặt câu hỏi với Luật sư/Chuyên gia pháp lý
Thoại/Chat/Email với Luật sư/Chuyên gia pháp lý

Hotline tư vấn

19006188

19006210

Bạn gặp khó khăn
khi sử dụng netlaw?
Hãy liên lạc với chúng tôi
Hotline tư vấn 19006188 nhánh 123