Liên hệ
Gọi ngay: 1900 6188
Tìm kiếm thông tin theo:

Giải thể doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định pháp luật?


Việc giải thể doanh nghiệp bảo hiểm được quy định tại Điều 82 Luật kinh doanh bảo hiểm 2000, sửa đổi bổ sung 2010...

Việc giải thể doanh nghiệp bảo hiểm được quy định tại Điều 82 Luật kinh doanh bảo hiểm 2000, sửa đổi bổ sung 2010, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm giải thể trong các trường hợp sau đây:


Giải thể doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định  pháp luật?

(Ảnh minh họa)

- Tự nguyện xin giải thể nếu có khả năng thanh toán các khoản nợ;

- Khi hết thời hạn hoạt động quy định trong giấy phép thành lập và hoạt động mà không có quyết định gia hạn;

- Bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động trong các trường hợp:

+ Hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động có thông tin cố ý làm sai sự thật;

+ Sau 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép thành lập và hoạt động mà không bắt đầu hoạt động;

+ Hoạt động sai mục đích hoặc không đúng với nội dung quy định trong giấy phép thành lập và hoạt động;

+ Không bảo đảm các yêu cầu về tài chính để thực hiện các cam kết với bên mua bảo hiểm.

 Việc giải thể doanh nghiệp bảo hiểm phải được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản

Căn cứ pháp lý:

Điều 82 Luật kinh doanh bảo hiểm 2000, sửa đổi bổ sung 2010.

Vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900.6188 để nhận được ý kiến tư vấn chính xác nhất!

Chú ý: Thông tin trong bài trên chỉ có tính chất tham khảo, khi áp dụng vào thực tế, độc giả nên có ý kiến của Luật sư hoặc tra cứu nguồn văn bản pháp luật chính thức do pháp luật quy định và công nhận.

Tư vấn pháp luật miễn phí