Liên hệ
Gọi ngay: 1900 6188
Tìm kiếm thông tin theo:

Giáo sư - Tiến sĩ - Luật sư Lê Hồng Hạnh


Giáo sư Lê Hồng Hạnh là một trong những chuyên gia hàng đầu về pháp luật tại Việt Nam.

GS-TS Luật sư Lê Hồng Hạnh


GS. TS. Lê Hồng Hạnh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Pháp luật & Kinh tế ASEAN, đồng thời cũng là Tổng Biên tập Tạp chí Pháp luật và Phát triển.

Giáo  sư  Lê  Hồng Hạnh là một trong những chuyên gia hàng đầu về pháp luật tại Việt Nam. Ông đã từng tham gia giảng dạy tại các trường đại học Luật  trong nước và ngoài nước. Ông là chủ nhiệm của rất nhiều các đề tài nghiên cứu khoa học có giá trị, là một trong những Luật sư đã tham gia vào rất nhiều các vụ kiện lớn trong nước và quốc tế với tư cách là trọng tài viên của trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam, là tác giả của rất nhiều công trình về Pháp luật và Tư pháp.

Quá trình công tác của GS. TS. Lê Hồng Hạnh

- Năm 1976 : Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật quốc tế tại trường Quan hệ Quốc tế Moskva

- Năm 1983, được cử sang Liên Xô làm luận án tiến sỹ Luật học tại Khoa Luật, trường đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva

-Tháng 9/1986 tiếp tục đảm nhiệm cương vị Chủ nhiệm khoa luật kinh tế Trường đại học pháp lý Hà Nội

- Tháng 12/2987 được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng Trường đại học pháp lý Hà Nội.

- Năm 1993, được cử sang học Đại học Havard  (Havard University) với tư cách là cộng tác viên khoa học dưới sự tài trợ của Chương trình Fulbright.

- Năm 1995, trở lại trường đại học Luật Hà Nội và tiếp tục công tác  với tư cách là Phó hiệu trưởng;

- Năm 1996, được công nhận là nhà giáo ưu tú và được phong hàm Phó giáo sư;

- Năm 2006 được phong học hàm Giáo sư

Các đề tài nghiên cứu khoa học những năm gần đây:

Trong nước:

- Đề tài “Hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh tế, thương  mại, đầu tư đáp ứng yêu cầu mới về hội nhập quốc tế của Việt Nam”

- Đề tài “Hệ thống pháp lý trong quản lý phát triển xã hội ở các nước ASEAN và mô hình Việt Nam cần xây dựng để hướng tới cộng đồng ASEAN”

- Đề tài nhánh khoa học cấp nhà nước “Sửa đổi chương Chế độ kinh tế trong Hiến pháp năm 1992 phù hợp với yêu cầu mới

- Đề tài cấp nhà nước “Mô hình xây dựng pháp luật” trong điều kiện Nhà nước pháp quyền XHCN

- Hoàn thiện pháp luật về các phương pháp giải quyết tranh chấp ngoài tố tụng tư pháp

- Đề tài  “Các giải pháp pháp lý nâng cao tính minh bạch của thị trường bất động sản Hà Nội”

- Đề tài “Trách nhiệm sản phẩm – công cụ hiệu quả bảo vệ người tiêu dùng”

- Đề  tài “ Đánh giá thực trạng đề xuất các khuyến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật và thiết chế trong nước để đáp ứng yêu cầu của thỏa thuận ASEAN và WTO”

 Quốc tế:

- Legal consultant for research project  on comprehensive assessment of the 2014 Bankruptcy Law

- Dự án “nghiên cứu  xây dựng hệ tiêu chí và bộ chỉ số đánh giá độc lập tư pháp ở Việt Nam”

- Legal Consultant of Project of CITES Vietnam on assessment of Criminal Law relating to protection of Rinos

- Legal Consultant for the Project on assessment of ten-year implementation of Law on  Forest protection and Development funded by FSSP.  Legal expert for the WWF-funded project on developing Circular on ecotourism in Protected areas  No VN9S086001 Director of JIFF-funded research project no   384 (2014)

- Dự án Phát triển Lập pháp ở Việt Nam do Canada tài trợ

-  Ecotoursim development in and around protected areas in Vietnam (Phát triển du lịch sinh thái rừng đặc dụng  ở Việt Nam). WWF-Greater Mekong Progam.

- Dự án Đánh giá 10 năm thực hiện Luật bảo vệ và Phát triển rừng do FSSP và JICA tài trợ.

- Justice Partnership Program funded by EU - UNDP-funded Project “Strengthening access to justice”

-Team Leader of the Project for the Institutional Support Project of funded by EU on Consumer Protection Law

- Project of SRTA BSM Work Plan.

- MUTRAP-funded project on support for drafting Law on Consumer Protection.

- UNICEF-funded project on prenvention juvenile offenses;

- UNDP-funded  project “Strategy of development of Vietnnam Lawyers Association”

- Forest Law Enforcement and Governance Assessment. Dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ

- Dự án “Lồng ghép yêu cầu xây dựng và hoàn thiện pháp luật về tư pháp trong các chiến lược và quy hoạch nhằm bảo đảm yêu cầu phát triển bền vững”

-  Sema-funded research project  on  determination of  criminal liability for air pollution acts.

 

 

 

Chú ý: Thông tin trong bài trên chỉ có tính chất tham khảo, khi áp dụng vào thực tế, độc giả nên có ý kiến của Luật sư hoặc tra cứu nguồn văn bản pháp luật chính thức do pháp luật quy định và công nhận.

Tư vấn pháp luật miễn phí