Hỏi & đáp pháp lý

Hỏi & đáp
Hà Nội |

Nghĩa vụ của chủ sở hữu Văn bằng bảo hộ giống cây trồng mới

Nghĩa vụ của chủ sở hữu Văn bằng bảo hộ giống cây trồng mới được quy định tại Pháp lệnh giống cây trồng năm 2004

Trả lời câu hỏi

Danh sách câu trả lời ( 1 )

0 | 1 đồng ý



Trải nghiệm soạn thảo văn bản online với Netlaw

Luật sư tại Netlaw

Bạn cần tư vấn thêm? Hãy liên hệ với chúng tôi

Đặt câu hỏi với Luật sư/Chuyên gia pháp lý

Thoại/Chat với Luật sư/Chuyên gia pháp lý


Hotline tư vấn

19006188

19006210

Bạn gặp khó khăn
khi sử dụng netlaw?

Hãy liên lạc với chúng tôi

Hotline tư vấn 19006188 nhánh 123