Hỏi & đáp pháp lý

Hỏi & đáp
Hà Nội |

Quy trình cấp giấy chứng nhận cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên?

Quy trình cấp giấy chứng nhận cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên được quy định cụ thể và chi tiết tại Nghị định 29/2017/NĐ-CP.

Trả lời câu hỏi

Danh sách câu trả lời ( 1 )

0 | 1 đồng ý



Trải nghiệm soạn thảo văn bản online với Netlaw

Luật sư tại Netlaw

Bạn cần tư vấn thêm? Hãy liên hệ với chúng tôi

Đặt câu hỏi với Luật sư/Chuyên gia pháp lý

Thoại/Chat với Luật sư/Chuyên gia pháp lý


Hotline tư vấn

19006188

19006210

Bạn gặp khó khăn
khi sử dụng netlaw?

Hãy liên lạc với chúng tôi

Hotline tư vấn 19006188 nhánh 123