Liên hệ
Gọi ngay: 1900 6188
Tìm kiếm thông tin theo:

Mẫu đơn kháng cáo vụ án hình sự


Kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm là hoạt động tố tụng của các chủ thể có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật nhằm chống lại bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật, yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm xét xử lại vụ án. Khi muốn kháng cáo trong vụ án hình sự.

Kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm là hoạt động tố tụng của các chủ thể có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật nhằm chống lại bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật, yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm xét xử lại vụ án. Khi muốn kháng cáo trong vụ án hình sự.

Mẫu đơn kháng cáo vụ án hình sự dạng iframe:

Download mẫu đơn kháng cáo tại đây

Căn cứ pháp lý: Mẫu đơn kháng cáo vụ án hình sự được ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐTP ngày 04 tháng 8 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao.

Chú ý: Thông tin trong bài trên chỉ có tính chất tham khảo, khi áp dụng vào thực tế, độc giả nên có ý kiến của Luật sư hoặc tra cứu nguồn văn bản pháp luật chính thức do pháp luật quy định và công nhận.

Tư vấn pháp luật miễn phí