Liên hệ
Gọi ngay: 1900 6188
Tìm kiếm thông tin theo:

Mẫu đơn tố giác tội phạm


Tố giác về tội phạm là những thông tin về hành vi có dấu hiệu tội phạm do cá nhân có danh tính, địa chỉ rõ ràng cung cấp cho cơ quan, cá nhân có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết. Tố giác tội phạm là một trong những quyền cơ bản của công dân nhằm thực thi tính đúng đắn của pháp luật. Để cung cung thông tin, người tố giác cần có đơn tố giác tội phạm.

Tố giác về tội phạm là những thông tin về hành vi có dấu hiệu tội phạm do cá nhân có danh tính, địa chỉ rõ ràng cung cấp cho cơ quan, cá nhân có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết. Tố giác tội phạm là một trong những quyền cơ bản của công dân nhằm thực thi tính đúng đắn của pháp luật. Để cung cung thông tin, người tố giác cần có đơn tố giác tội phạm.

Dưới đây là mẫu đơn tố giác tội phạm dạng iframe:

Download mẫu đơn tố giác tội phạm tại đây

Download mẫu đơn tố giác tội phạm tại đây

Chú ý: Thông tin trong bài trên chỉ có tính chất tham khảo, khi áp dụng vào thực tế, độc giả nên có ý kiến của Luật sư hoặc tra cứu nguồn văn bản pháp luật chính thức do pháp luật quy định và công nhận.

Tư vấn pháp luật miễn phí