Liên hệ
Gọi ngay: 1900 6188
Tìm kiếm thông tin theo:

Mẫu đơn xin sao lục bản án, quyết định


Sao lục bản án, quyết định là việc sao chép lại toàn bộ nguyên văn toàn bộ bản án của Tòa án. Có thể được thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau như viết, in hoặc chụp lại. Sao lục bản án chỉ có giá trị pháp lý khi được cơ quan hay người có thẩm quyền chứng thực.

Mẫu đơn xin sao lục bản án, quyết định là giấy tờ pháp lý khi muốn sao chép lại toàn bộ nguyên văn toàn bộ bản án của Tòa án. Việc sao lục bản án quyết định có thể được thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau như viết, in hoặc chụp lại. Sao lục bản án chỉ có giá trị pháp lý khi được cơ quan hay người có thẩm quyền chứng thực.

Người bị kết án, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong các vụ án do TAND đã xét xử sơ thẩm phúc thẩm, hoặc giám đốc thẩm, tái thẩm nếu có nhu cầu sao lục các bản án, quyết định của Tòa án thì làm đơn gửi đến TAND để được cấp các bản sao.

Dưới đây là mẫu đơn xin sao lục bản án, quyết định dạng iframe:

Download mẫu đơn xin sao lục bản án, quyết định tại đây

Download mẫu đơn xin sao lục bản án, quyết định tại đây

Chú ý: Thông tin trong bài trên chỉ có tính chất tham khảo, khi áp dụng vào thực tế, độc giả nên có ý kiến của Luật sư hoặc tra cứu nguồn văn bản pháp luật chính thức do pháp luật quy định và công nhận.

Tư vấn pháp luật miễn phí