Liên hệ
Gọi ngay: 1900 6188
Tìm kiếm thông tin theo:

Mẫu tờ khai đăng ký kết hôn


Kết hôn là sự kiện trọng đại đối với mỗi người. Để hoàn thành thủ tục đăng ý kết hôn cần có tờ khai đăng ký kết hôn. Tờ khai đăng kí kết hôn cần có những nội dung chủ yếu

Kết hôn là sự kiện trọng đại đối với mỗi người. Để hoàn thành thủ tục đăng ý kết hôn cần có tờ khai đăng ký kết hôn. Tờ khai đăng kí kết hôn cần có những nội dung chủ yếu sau: họ tên hai bên, ngày sinh, quốc tích, nghề nghiệp, lời cam đoan,.... Dưới đây là mẫu tờ khai đăng ký kết hôn để bạn đọc tham khảo.

Dưới đây là mẫu tờ khai đăng ký kết hôn dạng iframe:Căn cứ pháp lý: Mẫu tờ khai đăng ký kết hôn được ban hành kèm theo thông tư 09b/2013/TT-BTP ngày 20/05/2013 

Chú ý: Thông tin trong bài trên chỉ có tính chất tham khảo, khi áp dụng vào thực tế, độc giả nên có ý kiến của Luật sư hoặc tra cứu nguồn văn bản pháp luật chính thức do pháp luật quy định và công nhận.

Tư vấn pháp luật miễn phí