Liên hệ
Gọi ngay: 1900 6188
Tìm kiếm thông tin theo:

Dịch vụ pháp lý về Mua bán và sáp nhập DN (M&A)


Mua bán và sáp nhập Doanh nghiệp là nhu cầu cần thiết để tái cấu trúc lại doanh nghiệp để có thể phát triển một cách bền vững.

Mua bán và sáp nhập Doanh nghiệp (M&A) là một phần tất yếu của bất cứ nền kinh tế lành mạnh nào và là một công cụ hiệu quả để tái cơ cấu doanh nghiệp. Đó là cách thức chủ yếu để các doanh nghiệp cơ cấu lại, mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh của mình và đem lại thu nhập cho chủ sở hữu và các nhà đầu tư. Nguyên tắc M&A là tạo ra giá trị cho cổ đông bao trùm và lớn hơn tổng giá trị hiện tại của hai doanh nghiệp khi hai doanh nghiệp tồn tại riêng rẽ.
Dịch vụ tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp của Công ty luật VinaBiz gồm:
1. Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp:
- Tập hợp thông tin và đánh giá phương án phù hợp.
- Áp dụng các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp và đề nghị mức giá.
2. Tư vấn xây dựng bản chào:
- Kiểm tra tình trạng pháp lý của doanh nghiệp.
- Tư vấn các điều chỉnh cần thiết về thủ tục pháp lý và hiện trạng của doanh nghiệp cho phù hợp với các quy định hiện hành.
- Xây dựng bản chào (bản công bố thông tin) dựa trên tài liệu thu thập & doanh nghiệp cung cấp.
3. Tư vấn chiến lược mua bán, sáp nhập:
- Chọn lựa hình thức(mua bán, sáp nhập).
- Tìm kiếm, lựa chọn đối tác để thực hiện giao dịch.
- Tư vấn về giá và cách thức giao dịch.
4. Tư vấn xây dựng, thương lượng hợp đồng và giám sát thực hiện hợp đồng:
- Tư vấn thương lượng và xây dựng hợp đồng phù hợp với tiêu chí của hai bên.
- Giám sát việc thực hiện hợp đồng mua bán giữa khách hàng và nhà đầu tư chiến lược.
- Tư vấn về hoạt động sau M&A: tổ chức, tái cơ cấu, chiến lược hoạt đông, kinh doanh,…
5. Tư vấn và soạn thảo hồ sơ mua bán, sáp nhập doanh nghiệp. Tiến hành thủ tục mua bán, sáp nhập tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
5.1. Tư vấn thủ tục sáp nhập Doanh nghiệp:
- Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên của từng công ty để thông qua nội dung sáp nhập công ty;
- Tư vấn Hợp đồng sáp nhập và thông qua các nội dung sáp nhập;
- Tư vấn thủ tục và điều kiện sáp nhập;
- Tư vấn phương án sử dụng lao động;
- Tư vấn thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập thành vốn góp, cổ phần, trái phiếu của Công ty nhận sáp nhập;
- Tư vấn thời hạn thực hiện sáp nhập;
- Tư vấn xây dựng Điều lệ công ty nhận sáp nhập.
5.2. Tiến hành các thủ tục sáp nhập doanh nghiệp theo đại diện uỷ quyền:
- Tiến hành soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ sáp nhập.
- Tiến hành các thủ tục sáp nhập tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI HOẶC ĐẾN TRỰC TIẾP CÔNG TY CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HỖ TRỢ.


Chú ý: Thông tin trong bài trên chỉ có tính chất tham khảo, khi áp dụng vào thực tế, độc giả nên có ý kiến của Luật sư hoặc tra cứu nguồn văn bản pháp luật chính thức do pháp luật quy định và công nhận.

Tư vấn pháp luật miễn phí