Liên hệ
Gọi ngay: 1900 6188
Tìm kiếm thông tin theo:

Nội dung yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp?


Nội dung yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp được quy định cụ thể tại Điểm 20.1.b Thông tư số 01/2007/TT_BKHCN.

Theo quy định tại Điểm 20.1.b Thông tư số 01/2007/TT- BKHCN Hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp thì yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp có thể gồm một trong các nội dung sau đây:


Nội dung yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp?

- Yêu cầu sửa đổi một số chi tiết nhưng không làm thay đổi đáng kể mẫu nhãn hiệu ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;

- Yêu cầu giảm bớt một hoặc một số hàng hoá, dịch vụ hoặc nhóm hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục hàng hoá, dịch vụ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu mà không thay đổi mẫu nhãn hiệu;

- Yêu cầu giảm bớt một hoặc một số điểm độc lập hoặc phụ thuộc thuộc phạm vi (yêu cầu) bảo hộ ghi trong Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích;

- Yêu cầu loại bỏ một hoặc một số phương án kiểu dáng công nghiệp, một hoặc một số sản phẩm trong bộ sản phẩm ghi trong Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp; yêu cầu loại bỏ một hoặc một số đặc điểm tạo dáng cơ bản của kiểu dáng công nghiệp.

Như vậy, trong trường hợp chủ văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp muốn thu hẹp phạm vi bảo hộ theo một trong các nội dung nêu trên thì chủ văn bằng có thể gửi văn bản yêu cầu về việc sửa đổi văn bằng bảo hộ tới Cục Sở hữu trí tuệ.

Căn cứ pháp lý:

Điểm 20.1.b Thông tư số 01/2007/TT- BKHCN Hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp.

Vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900.6188 để nhận được ý kiến tư vấn chính xác nhất!

 

 

 

Chú ý: Thông tin trong bài trên chỉ có tính chất tham khảo, khi áp dụng vào thực tế, độc giả nên có ý kiến của Luật sư hoặc tra cứu nguồn văn bản pháp luật chính thức do pháp luật quy định và công nhận.

Tư vấn pháp luật miễn phí