Liên hệ
Gọi ngay: 1900 6188
Tìm kiếm thông tin theo:

Quy mô, nhân lực và trang thiết bị của Khoa đột quỵ?


Quy mô, nhân lực và trang thiết bị của Khoa đột quỵ được quy định tại Điều 14 Thông tư 47/2016/TT-BYT

Căn cứ Điều 14 Thông tư 47/2016/TT-BYT về quy mô, nhân lực và trang thiết bị của Khoa đột quỵ  như sau:

(Ảnh minh họa)

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh điều trị dưới 1000 người bệnh đột quỵ trong một năm thì thành lập khoa đột quỵ. Quy mô giường bệnh của khoa đột quỵ là dưới 50 giường bệnh.

- Nhân lực: theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư 47/2016/TT-BYT và theo các quy định hiện hành về cơ cấu tổ chức và hoạt động của khoa lâm sàng.

- Trang thiết bị thiết yếu:

+ Có đủ trang thiết bị thiết yếu theo Danh mục trang thiết bị quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư 47/2016/TT-BYT.

+ Cơ số các trang thiết bị thiết yếu do người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quyết định dựa trên quy mô giường bệnh và nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh.

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ THIẾT YẾU CỦA ĐỘI ĐỘT QUỴ, ĐƠN VỊ ĐỘT QUỴ, KHOA ĐỘT QUỴ VÀ TRUNG TÂM ĐỘT QUỴ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 
47/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

TT

Nội dung

Trang thiết bị thiết yếu của

Đội đột quỵ

Đơn vị đột quỵ

Khoa đột quỵ

Trung tâm đột quỵ

Ghi chú

1.

Xe cấp cứu (chung của BV hoặc riêng cho đột quỵ)

x

x

x

 

 

2.

Xe cấp cứu chuyên cho đột quỵ

 

 

 

x

 

3.

Valy cấp cứu lưu động với đầy đủ cơ số thuốc, thiết bị theo quy định

x

x

x

x

 

4.

Giường bệnh chuyên dụng đa năng

 

x

x

x

 

5.

Giường bệnh nâng bằng tay quay đầu và chân.

 

x

x

x

 

6.

Monitoring theo dõi chức năng sng

 

x

x

x

 

7.

Monitoring di động

x

x

x

x

 

8.

Máy thở

 

x

x

x

 

9.

Máy hút trung tâm

 

x

x

x

 

10.

Máy hút di động

x

x

x

x

 

11.

Oxy trung tâm

 

x

x

x

 

12.

Bộ bóp bóng

x

x

x

x

 

13.

Máy sốc điện

 

x

x

x

 

14.

Bơm tiêm điện đa năng

 

x

x

x

 

15.

Máy điện tim

 

x

x

x

 

16.

Máy siêu âm

 

x

x

x

 

17.

Máy siêu âm doppler xuyên sọ

 

x

x

x

 

18.

Bộ mở khí quản

 

x

x

x

 

19.

Bộ đặt nội khí quản

x

x

x

x

 

20.

Máđo Huyết áp

 

x

x

x

 

21.

Điện não đồ

 

x

x

x

 

22.

Holter điện tim và huyết áp

 

x

x

x

 

23.

Cáng vận chuyển người bệnh nằm

x

x

x

x

 

24.

Xe lăn vận chuyển người bệnh

 

x

x

x

 

25.

Thiết bị Phục hồi chức năng

 

 

x

x

 

25.

Thiết bị Phục hồi chức năng

 

 

x

x

 

26.

Máy chụp cắt lớp vi tính tối thiểu 16 dẫy

 

 

 

x

Những thiết bị này, có thể là thiết bị chung của bệnh vin.

27.

Máy chụp cộng hưởng từ (MRI khuếch tán, MR angiography).

 

 

 

x

28.

Siêu âm Duplex ngoài sọ

 

 

x

x

29.

Máy chụp DSA

 

 

 

x

30.

Siêu âm tim qua thực quản

 

 

 

x

31.

Các trang thiết bị y tế khác theo quy định hiện hành.

x

x

x

x

 

Căn cứ pháp lý:

Điều 14 Thông tư 47/2016/TT-BYT quy định việc tổ chức khám, chữa bệnh đột quỵ trong cơ sở khám, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Hy vọng rằng sự tư vấn của bộ phận tư vấn pháp luật sẽ giúp bạn lựa chọn phương án thích hợp nhất để giải quyết những vướng mắc của mình. Vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900.6188 để nhận được ý kiến tư vấn chính xác nhất!

Chú ý: Thông tin trong bài trên chỉ có tính chất tham khảo, khi áp dụng vào thực tế, độc giả nên có ý kiến của Luật sư hoặc tra cứu nguồn văn bản pháp luật chính thức do pháp luật quy định và công nhận.

Tư vấn pháp luật miễn phí