Liên hệ
Gọi ngay: 1900 6188
Tìm kiếm thông tin theo:

Rủi ro hoạt động của tổ chức kinh doanh chứng khoán?


Rủi ro hoạt động của tổ chức kinh doanh chứng khoán đươc quy định chi tiết và cụ thể tại Điều 8 Thông tư 87/2017/TT-BTC

Câu hỏi:

Chào luật sư, tôi có một câu hỏi như sau: Rủi ro hoạt động của tổ chức kinh doanh chứng khoán xác định cụ thể như thế nào? Mong nhận được sự tư vấn, xin cám ơn!

Luật sư tư vấn:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi những thắc mắc của bạn đến chuyên mục tư vấn pháp luật của công ty Luật VinaBiz. Với những thông tin bạn cung cấp bộ phận tư vấn pháp luật đưa ra ý kiến tư vấn cho bạn như sau:

Rủi ro hoạt động của tổ chức kinh doanh chứng khoán

(ảnh minh họa)

Căn cứ Điều 8 Thông tư 87/2017/TT-BTC Giá trị rủi ro hoạt động của tổ chức kinh doanh chứng khoán được xác định cụ thể như sau:

Thứ nhất, rủi ro hoạt động của tổ chức kinh doanh chứng khoán được xác định là giá trị lớn nhất của các giá trị sau: 25% chi phí duy trì hoạt động của tổ chức kinh doanh chứng khoán trong vòng mười hai (12) tháng liền kề tính tới thời điểm tính toán, 20% vốn pháp định theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, chi phí duy trì hoạt động của công ty chứng khoán được xác định bằng tổng chi phí phát sinh trong kỳ, trừ đi:

- Chi phí khấu hao;

- Chi phí hoặc hoàn nhập dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính ngắn hạn và tài sản thế chấp;

- Chi phí hoặc hoàn nhập dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính dài hạn;

- Chi phí hoặc hoàn nhập dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu;

- Chi phí hoặc hoàn nhập dự phòng suy giảm giá trị các tài sản ngắn hạn khác;

Thứ ba, chi phí duy trì hoạt động của công ty quản lý quỹ được xác định bằng tng chi phí phát sinh trong kỳ, trừ đi:

- Chi phí khấu hao;

- Chi phí hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn;

- Chi phí hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn;

- Chi phí hoặc hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi.

Theo đó, trường hợp tổ chức kinh doanh chứng khoán hoạt động dưới một (01) năm, rủi ro hoạt động được xác định là giá trị lớn nhất của các giá trị sau: ba (03) lần chi phí duy trì hoạt động bình quân hàng tháng tính từ thời điểm tổ chức kinh doanh chứng khoán đi vào hoạt động; hai mươi phần trăm (20%) vốn pháp định theo quy định của pháp luật.

Căn cứ pháp lý:

Điều 8 Thông tư 87/2017/TT-BTC về quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;

Hy vọng rằng sự tư vấn của bộ phận tư vấn pháp luật sẽ giúp bạn lựa chọn phương án thích hợp nhất để giải quyết những vướng mắc của mình. Vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900.6188 để nhận được ý kiến tư vấn chính xác nhất!

Chú ý: Thông tin trong bài trên chỉ có tính chất tham khảo, khi áp dụng vào thực tế, độc giả nên có ý kiến của Luật sư hoặc tra cứu nguồn văn bản pháp luật chính thức do pháp luật quy định và công nhận.

Tư vấn pháp luật miễn phí