Liên hệ
Gọi ngay: 1900 6188
Tìm kiếm thông tin theo:

Thạc sỹ - Luật sư Phạm Văn Khánh


Thạc sỹ - Luật sư Phạm Văn Khánh là một Luật sư có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính và Ngân hàng, Doanh nghiệp và Mua bán, sáp nhập, Thị trường vốn...

Ths. Luật sư Phạm Văn Khánh

Ths Ls. Phạm Văn Khánh Là Luật sư tư vấn pháp lý tại Công ty Luật Vinabiz, Ls Phạm Văn Khánh là một Luật sư có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính và Ngân hàng, Doanh nghiệp và Mua bán, sáp nhập, Thị trường vốn và Quản lý doanh nghiệp.

Luật sư Khánh đã bảo vệ Thạc sỹ tại Đại Học Luật Hà Nội; là thành viên Thành viên Đoàn Luật sư TP. Hà Nội, thành viên Liên đoàn Luật sư Việt Nam, thành viên Hội luật gia Việt Nam.

Liên hệ:

Điện thoại                     : (84-4) 37630911

Mobile                         : (84-4) 097.464.1313

E-mail                          : luatsu.pham@gmail.com   

1. ĐÀO TẠO 

Nơi đào tạo

Văn bằng, chứng chỉ có liên quan:

Học viện Tư pháp, Hà Nội, Việt Nam, 2006

Chứng chỉ đào tạo kỹ năng hành nghề luật sư

(chứng chỉ hành nghề luật sư)

Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam, 2003 - 2006

Thạc sĩ luật học

(Chuyên nghành Luật Dân sự)

Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam, 1998 - 2002

Cử nhân luật

(Chuyên nghành Luật Kinh tế và Luật Quốc tế)

 

2. KỸ NĂNG NGÔN NGỮ 

Ngôn ngữ

Đọc

Nói

Viết

Tiếng Anh

Tốt

Tốt

Tốt

Việt Nam

Bản ngữ

Bản ngữ

Bản ngữ

3. SỞ TRƯỜNG CHỦ YẾU 

 • Chuyên môn, kinh nghiệm và các kỹ năng trong các lĩnh vực pháp luật, như pháp luật dân sự, pháp luật tài chính - ngân hàng, pháp luật hợp đồng, luật đầu tư bất động sản, luật thương mại và pháp luật về sở hữu trí tuệ;
 • Kinh nghiệm trong nghiên cứu, tổng hợp và phân tích các văn bản, quy định pháp luật liên quan đến đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp với mục đích đưa ra những giải pháp pháp lý thích hợp và qua đó có những ý kiến sửa đổi, bổ sung có liên quan;
 • Giữ vai trò luật sư tư vấn trong các vụ việc tranh chấp, khiếu nại liên quan đến sở hữu trí tuệ, như là vi phạm về nhãn hiệu, chống hàng giả, các vụ cạnh tranh không lành mạnh;
 • Thuần thục các kỹ năng và phương pháp quản lý, các công cụ tìm kiếm, nghiên cứu;

4. KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN


Thời gian

 

Tháng 5/2014 - nay

 

Nơi làm việc

 

Công ty Luật TNHH Bắc Nam

 

Vị trí

 

Giám đốc điều hành

 

Mô tả công việc

 

 

 

 

 

 

 

Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động của Công ty;

 • Quản lý, hướng dẫn và chỉ đạo nhân viên trong việc thực hiện các công việc có liên quan: tư vấn, giám sát pháp lý nội bộ, soạn thảo hợp đồng, soạn thảo và cho ý kiến các vấn đề pháp lý liên quan của khách hàng;
 • Theo dõi, cập nhật và tổng hợp các chính sách, quy định pháp luật có liên quan để tư vấn cho các đối tượng khách hàng khác nhau;

 Một số ví dụ

 

 • Tư vấn và hỗ trợ khách hàng (Công ty CP Đầu tư Xây dựng Vinaconex-PVC, Công ty CP BIC Việt Nam, Công ty Cổ phần MICInvest…) trong một số dự án đầu tư bất động sản: Rainbown Văn Quán, Rainbown Linh Đàm, Nhà ở xã hội Long Biên, Dự án D47 Lê Văn Lương kéo dài, Dự án PVV-Vinapharm…;
 • Tư vấn và hỗ trợ pháp lý thường xuyên đối với công tác tổ chức và hoạt động kinh doanh của các khách hàng thường xuyên (Công ty CP BIC Việt Nam, Công ty CP Kim Ý, Công ty CP PSP…) như: quản trị công ty, lao động, giấy phép, các giao dịch/hợp đồng, quy chế quản lý nội bộ…;
 • Tư vấn, dự thảo các văn bản pháp lý và thực hiện các thủ tục, dịch vụ pháp lý liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, cấp giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý đầu tư ra nước ngoài… cho các khách hàng;
 • Tư vấn và tham gia hoạt động tranh tụng tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, Thi hành án…) trong các tranh chấp dân sự, thương mại, hợp đồng, thừa kết, lao động…;

 


 

Thời gian

 

Tháng 11/2010 - Tháng 3/2014

 

Nơi làm việc

 

Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí Việt Nam (PVFC)

 

Vị trí

 

Trưởng phòng - P. Tư vấn và Giám sát pháp lý (Ban Pháp chế)

 

Mô tả công việc

 

 

 

 

 

 

 

Xây dựng, bảo vệ kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động của Phòng phù hợp với kế hoạch chung của Ban Pháp chế, của Tổng Công ty;

 • Quản lý, hướng dẫn và chỉ đạo nhân viên của Phòng trong việc thực hiện các công việc có liên quan: tư vấn, giám sát pháp lý nội bộ, soạn thảo hợp đồng, soạn thảo và cho ý kiến các quy định nội bộ (quy trình/quy chế…) có liên quan của Tổng Công ty;
 • Theo dõi, cập nhật và tổng hợp các chính sách, quy định pháp luật có liên quan để tư vấn cho HĐQT/Ban TGĐ và các đơn vị có liên quan trong tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty;
 • Các công việc khác theo phân công/uỷ quyền của Giám đốc Ban Pháp chế;

 Một số ví dụ

 

 • Tư vấn và hỗ trợ Ban Đầu tư trong các sản phẩm kinh doanh/đầu tư chứng khoán; một số dự án đầu tư bất động sản: chợ Ngã Tư Sở (Hà Nội), thuê đất lập dự án tại Khu công nghiệp Phố Nối (Hưng Yên)…;
 • Tư vấn và hỗ trợ Ban Kinh doanh tiền tệ đối với các sản phẩm tài chính phái sinh; tham gia cùng đơn vị tư vấn luật trong việc đàm phán, xem xét hợp đồng ISDA; tư vấn và cho ý kiến pháp lý đối với bộ hợp đồng quản lý dòng tiền…;
 • Tư vấn và hỗ trợ Tổng Công ty/Công đoàn Tổng công ty xem xét, tham gia và/hoặc giới thiệu các dự án bất động sản/nhà ở cho CBNV theo chương trình hỗ trợ nhà ở tại dự án Dream Town, Dolphin Plaza…;
 • Tư vấn và hỗ trợ Ban Tín dụng đối với các sản phẩm tín dụng, cho vay, thẩm định tính pháp lý cho các dự án bất động sản, thế chấp quyền sử dụng đất của khách hàng khi vay vốn tại Tổng Công ty…
 • Tư vấn, dự thảo và xem xét, đánh giá pháp lý các giao dịch, hợp đồng/văn bản, tài liệu bằng tiếng Anh có liên quan đến công việc của Ban/Phòng như: Hợp đồng ISDA, NDA, MoU…
 • Trực tiếp và/hoặc tham gia tổ dự án hợp nhất pháp lý trong quá trình hợp nhất PVFC và Ngân hàng TMCP Phương Tây thành Ngân hàng PVcomBank như: cho ý kiến về các vấn đề pháp lý khi hợp nhất; nghiên cứu, đánh giá và hướng dẫn trình tự/thủ tục pháp lý khi hợp nhất; trực tiếp cho ý kiến về Điều lệ và hợp đồng hợp nhất…

 

 


 

Thời gian

 

Tháng 9/2007 - Tháng 4/2010

 

Nơi làm việc

 

Dự án Ngân hàng Thương mại Cổ phần FPT

(Nay là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong)

 

Vị trí

 

Chuyên viên cao cấp Pháp chế, Trợ lý Tổng Giám đốc

 

Mô tả công việc

 

 

 

 

 

 

 

 • Nghiên cứu, tổng hợp và phân tích, đánh giá các văn bản pháp luật có liên quan để tư vấn cho Ban Điều hành trong tất cả các vấn đề liên quan đến thành lập và hoạt động của Ngân hàng;
 • Chuẩn bị và nộp các hồ sơ, tài liệu có liên quan trong việc thành lập Ngân hàng với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 • Soạn thảo và xem xét các hợp đồng, thoả thuận của Dự án và của Ngân hàng;
 • Xem xét và có ý kiến pháp lý đối với toàn bộ các quy định, quy chế và/hoặc quy trình nghiệp vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại;
 • Hỗ trợ Ban Điều hành/Tổng Giám đốc trong việc quan hệ và giải thích với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề pháp lý có liên quan của Dự án và của Ngân hàng;

 

 Một số ví dụ

 

 

 • Hỗ trợ bộ phận Khối Thị trường Vốn trong việc soạn thoả, xem xét và có ý kiến pháp lý đối với các hợp đồng, thoả thuận mua, bán trái phiếu, cổ phiếu với Ngân hàng Deutsche Bank, Công ty Chứng khoán Thiên Việt, Công ty Chứng khoán FPT,…;
 • Hỗ trợ Ban Điều hành trong việc xem xét và có ý kiến pháp lý đối với các hợp đồng, thoả thuận mua bán phần mềm lõi ngân hàng (core-banking) với I-flex Solution Pte Ltd;
 • Hỗ trợ bộ phận Phát triển mạng lưới trong việc đàm phán, thương lượng, soạn thoả và xem xét các hợp đồng, thoả thuận thuê, mua văn phòng, trụ sở làm việc tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng …;
 • Nghiên cứu các vấn đề, quy định pháp luật có liên quan để tư vấn cho Ban Điều hành, bộ phận Ngân hàng Đầu tư liên quan đến việc phát hành cổ phiếu ra công chúng, bảo lãnh phát hành chứng khoán, mua bán cổ phần của ngân hàng với các nhà đầu tư nước ngoài …

 

 

 


 

Thời gian

Tháng 02/2007 - Tháng 8/2007

 

Nơi làm việc


Văn phòng tư vấn và luật sư Bizlink

 

Vị trí

Chuyên viên tư vấn cao cấp

 

Mô tả công việc

 • Nghiên cứu, tổng hợp và phân tích, đánh giá các văn bản pháp luật để tư vấn cho các khách hàng liên quan đến quá trình thành lập và hoạt động các loại hình doanh nghiệp;
 • Tư vấn và nộp các hồ sơ, tài liệu cần thiết theo quy định liên quan đến việc giải thể và thanh lý các loại hình doanh nghiệp;
 • Phát triển và duy trì các mối quan hệ với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

Một vài ví dụ

 • Tham gia vào quá trình giải thể và thanh lý Công ty VINADEASUNG – một công ty liên doanh giữa Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Tập đoàn Nexans;
 • Tư vấn và hỗ trợ Tập đoàn VNPT trong việc thành lập và hoạt động Công ty VINA-CAP, một công ty cổ phần với tỷ lệ lớn cổ phần sở hữu của Tập đoàn VNPT;
 • Tham gia vào quá trình tư vấn thành lập và hoạt động Công ty HANAKA-ILJIN, một công ty liên doanh giữa Hanaka, Iljin và các đối tác Hàn Quốc khác;
 • Tư vấn và nộp các hồ sơ, tài liệu cần thiết theo quy định trong việc đăng ký lại, điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến gia hạn thời gian hoạt động, tăng vốn đầu tư, mở rộng quy mô dự án bất động sản của HORISON, HONDA VIETNAM …;
 • Tham gia vào các vấn đề pháp lý có liên quan đến một vài dự án bất động sản của Công ty SUDICO, Công ty SONGDA 12 - NGUYEN LOC …     

 

 


 

Thời gian

Tháng 5/2004 - Tháng 12/2006

 

Nơi làm việc

Công ty InvestConsult và Công ty Vision & Associates

 

Vị trí

Chuyên viên tư vấn bộ phận Sở hữu trí tuệ


Mô tả công việc

 

 

 

 

 • Nghiên cứu và tư vấn khách hàng trong việc cấu trúc, thể hiện và xác định các nhãn hiệu hàng hoá của khách hàng;
 • Chuẩn bị và nộp các hồ sơ, tài liệu cần thiết theo quy định liên quan đến việc tra cứu, đăng ký nhãn hiệu hàng hoá của khách hàng;
 • Chuẩn bị, nộp và trợ giúp khách hàng trong việc duy trì quan hệ, giải thích với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến các vụ việc vi phạm nhãn hiệu hàng hoá của khách hàng;
 • Thực hiện và hỗ trợ thực hiện các vụ điều tra, xác định hàng giả, hàng nhái theo yêu cầu của khách hàng;
 • Cung cấp và tư vấn những thông tin cần thiết khác cho khách hàng.

 

Một vài ví dụ

 • Tư vấn và nộp các hồ sơ, tài liệu cần thiết theo quy định trong việc tra cứu, đăng ký các nhãn hiệu hàng hoá của các khách hàng như Công ty PETRONAS, Công ty GENERAL ELECTRIC, Công ty HP …;
 • Tư vấn và hỗ trợ Công ty HP, YONEX, … trong việc thực hiện và giải thích với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với những vụ việc vi phạm nhãn hiệu hàng hoá, hàng giả, hàng nhái … của khách hàng;
 • Hỗ trợ Công ty BEAUFOUR IPSEN, Công ty SANOFY-SYNTHELABO, Công ty SYNGENTA AG … trong các vụ việc đăng ký nhãn hiệu hàng hoá không trung thực, các vụ việc cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu hàng hoá, như nhãn hiệu “Smecta”, “Strepsil”, “Til-Super” …

 

 

 


 

Thời gian

Tháng 5/2003 - Tháng 4/2004

 

Nơi làm việc

BQL Dự án Xi măng Cẩm Phả (Tổng C.ty VINACONEX)

 

Vị trí

Chuyên viên pháp chế, Phòng Kinh tế - Kế hoạch


Mô tả công việc

 

 

 

 

 • Chuẩn bị, xem xét và có ý kiến pháp lý đối với các hợp đồng, thoả thuận của Dự án;
 • Chuẩn bị và nộp các hồ sơ, tài liệu cần thiết liên quan đến các buổi đấu thầu, xét thầu và chấm thầu của Dự án; và
 • Phát triển và duy trì các mối quan hệ với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 • Hỗ trợ và tư vấn cho Giám đốc Dự án trong việc liên lạc và giải thích với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề pháp lý của Dự án.

 


Một số ví dụ

 • Tư vấn và tham gia thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuẩn bị hồ sơ mời thầu, đấu thầu, xét thầu cho công tác rà phá bom mìn cho Dự án với Công ty Lũng Lô - Bộ Quốc phòng;
 • Cùng Ban Pháp luật và Đối ngoại - Tổng Công ty, đàm phán, xem xét và cho ý kiến pháp lý đối với gói thầu mua dây chuyền nghiền clanke cho Dự án;
 • Tham gia và cho ý kiến đối với các văn bản pháp lý, công văn nội bộ trong hoạt động của Ban Quản lý Dự án;
 • Các công việc khác theo phân công/uỷ quyền của Trưởng phòng/Giám đốc Ban QL.

 

Chú ý: Thông tin trong bài trên chỉ có tính chất tham khảo, khi áp dụng vào thực tế, độc giả nên có ý kiến của Luật sư hoặc tra cứu nguồn văn bản pháp luật chính thức do pháp luật quy định và công nhận.

Tư vấn pháp luật miễn phí

Bản quyền thuộc Công ty Luật VINABIZ
Chịu trách nhiệm nội dung: Ls Dương Quốc Huy
Hotline: 1900 6188
Email: luat.vinabiz@gmail.com
Hà Nội: Trụ sở chính: Tầng 3, số 119 - 121 Trần Đăng Ninh, quận Cầu Giấy, Hà Nội
VPGD 1: Tầng 5, nhà C, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
TP Hồ Chí Minh: Chi nhánh Công ty luật VinaBiz tại tp Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: Tầng 1, số 40 Phạm Ngọc Thạch, P6, Q3, tp Hồ Chí Minh
Đt: (+84) 08. 38225882
Email: hcm.vinabiz@gmail.com
KÊNH KẾT NỐI