Liên hệ
Gọi ngay: 1900 6188
Tìm kiếm thông tin theo:

12 thủ tục về đăng ký doanh nghiệp phải được thực hiện thông qua mạng điện tử?


12 thủ tục về đăng ký doanh nghiệp phải được thực hiện thông qua mạng điện tử gồm có thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp, nội dung đăng ký thuế, cho thuê DN...

Từ ngày 22/08/2016, 12 thủ tục về đăng ký doanh nghiệp sau đây phải được thực hiện thông qua mạng điện tử:


12 thủ tục về đăng ký doanh nghiệp phải được thực hiện thông qua mạng điện tử?

(Ảnh minh họa)

  1. I. Thủ tục hành chính
   1. - Thủ tục thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp
   2. - Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký thuế
   3. - Thủ tục bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (giấy xác nhận)
   4. - Thủ tục cho thuê doanh nghiệp tư nhân
   5. - Thủ tục thay đổi vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân
   6. - Thủ tục thông báo mẫu con dấu (doanh nghiệp không cần nộp hồ sơ bằng bản giấy)
   7. - Thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp/ chi nhánh/địa điểm kinh doanh/văn phòng đại diện
   8. - Thủ tục thay đổi ngành nghề của doanh nghiệp/ chi nhánh/ văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh
   9. - Thủ tục hoạt động trở lại trước hạn của doanh nghiệp/ chi nhánh/ văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh
   10. - Thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh/ văn phòng/ địa điểm kinh doanh
   11. - Thủ tục giải thể doanh nghiệp
   12.  -Thủ tục giải thể do bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án
   13. II. Thời hạn giải quyết

  -  Trả lời tính hợp lệ của hồ sơ (phản hồi qua mạng): Trong thời hạn 2 ngày làm việc;

  -  Trả kết quả đăng ký doanh nghiệp:

  + Nếu sử dụng tài khoản đăng ký doanh nghiệp (mức độ 3), trong 02 giờ làm việc (Doanh nghiệp phải nộp lại hồ sơ bằng bản giấy khi đến nhận kết quả)

  + Nếu sử dụng chữ ký số công cộng (mức độ 4), nhận ngay khi nộp Phiếu xác nhận hồ sơ đã được giải quyết qua mạng hoặc đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu điện để trả tại nhà (doanh nghiệp không cần nộp lại hồ sơ bằng bản giấy).

  Lưu ý:

  + Đa số các thủ tục hành chính nêu trên không phải nộp phí, lệ phí. Tuy nhiên, khi thực hiện thủ tục thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp và thủ tục thay đổi vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân thì phải đóng lệ phí theo lệ phí nhà nước.

  + Với các loại thủ tục hành chính khác về đăng ký doanh nghiệp, khuyến khích các cá nhân, doanh nghiệp nộp trực tuyến qua mạng.

  + Hồ sơ gửi qua mạng được Scan từ bộ hồ sơ gốc của doanh nghiệp, trong đó có đủ chữ ký, dấu ở các vị trí trong tài liệu theo quy định của pháp luật.

Vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900.6188 để nhận được ý kiến tư vấn chính xác nhất!

Chú ý: Thông tin trong bài trên chỉ có tính chất tham khảo, khi áp dụng vào thực tế, độc giả nên có ý kiến của Luật sư hoặc tra cứu nguồn văn bản pháp luật chính thức do pháp luật quy định và công nhận.

Tư vấn pháp luật miễn phí