Liên hệ
Gọi ngay: 1900 6188
Tìm kiếm thông tin theo:

Trả bồi thường cho người bị tai nạn lao động chưa đóng bảo hiểm xã hội?


Trả bồi thường, trợ cấp cho người lao động bị tai nạn lao động chưa đóng bảo hiểm xã hội được quy định cụ thể và chi tiết tại Luật an toàn vệ sinh lao động 2015 .

Câu hỏi:

Chào luật sư! Tôi có một vấn đề muốn hỏi luật sư như sau: công ty tôi không may xảy ra tai nạn lao động cho một bạn nhân viên nhưng bạn nhân viền này trước đó chưa được đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Vậy xin hỏi luật sư với bạn nhân viên này ngoài được hưởng tiền bồi thường tai nạn lao động thì còn được hưởng tiền nào nữa không? Tôi cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi những thắc mắc của bạn đến chuyên mục tư vấn pháp luật của công ty Luật VinaBiz. Với những thông tin bạn cung cấp bộ phận tư vấn luật Lao động đưa ra ý kiến tư vấn cho bạn như sau:

Ảnh minh họa

Trách nhiệm trả bồi thường, trợ cấp cho người lao động bị tai nạn lao động chưa đóng bảo hiểm xã hội.

Theo khoản 4 Điều 39 Luật an toàn vệ sinh lao động 2015 có quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động về bồi thường, trợ cấp trong những trường hợp đặc thù khi người lao động bị tai nạn lao động như sau:
- Nếu người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội, thì ngoài việc phải bồi thường, trợ cấp theo quy định tại Điều 38 của Luật này, người sử dụng lao động phải trả khoản tiền tương ứng với chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Mục 3 Chương này khi người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; việc chi trả có thể thực hiện một lần hoặc hằng tháng theo thỏa thuận của các bên, trường hợp không thống nhất thì thực hiện theo yêu cầu của người lao động.

Mà mức bồi thường, trợ cấp tại Điều 38 Luật an toàn vệ sinh lao động 2015 được quy định như sau:

Điều 38. Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

-Bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động mà không hoàn toàn do lỗi của chính người này gây ra và cho người lao động bị bệnh nghề nghiệp với mức như sau:

+) Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương nếu bị suy giảm từ 5% đến 10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%;

+) Ít nhất 30 tháng tiền lương cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

-Trợ cấp cho người lao động bị tai nạn lao động mà do lỗi của chính họ gây ra một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức quy định tại khoản 4 Điều này với mức suy giảm khả năng lao động tương ứng;

Như vậy, theo quy định đã nêu trên, đối với người lao động bị tai nạn lao động mà chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì ngoài khỏan tiền trả bồi thường, trợ cấp thì người lao động còn được trả khoản tiền tương ứng với chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định pháp luật.

Căn cứ pháp luật:

Điều 38 và Điều 39 Luật an toàn vệ sinh lao động 2015.

Hy vọng rằng sự tư vấn của bộ phận tư vấn luật Lao động sẽ giúp bạn lựa chọn phương án thích hợp nhất để giải quyết những vướng mắc của mình. Vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900.6188 để nhận được ý kiến tư vấn chính xác nhất!

Chú ý: Thông tin trong bài trên chỉ có tính chất tham khảo, khi áp dụng vào thực tế, độc giả nên có ý kiến của Luật sư hoặc tra cứu nguồn văn bản pháp luật chính thức do pháp luật quy định và công nhận.

Tư vấn pháp luật miễn phí