Liên hệ
Gọi ngay: 1900 6188
Tìm kiếm thông tin theo:

Trách nhiệm của đơn vị điện lực được cấp giấy phép hoạt động điện lực?


Trách nhiệm của đơn vị điện lực được cấp giấy phép hoạt động điện lực được quy định chi tiết và cụ thể tại Điều 16 Thông tư 12/2017/TT-BCT

Câu hỏi:

Trách nhiệm của đơn vị điện lực được cấp giấy phép hoạt động điện lực?

Luật sư tư vấn:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi những thắc mắc của bạn đến chuyên mục tư vấn pháp luật của công ty Luật VinaBiz. Với những thông tin bạn cung cấp bộ phận tư vấn pháp luật đưa ra ý kiến tư vấn cho bạn như sau:

Trách nhiệm của đơn vị điện lực được cấp giấy phép hoạt động điện lực

(ảnh minh họa)

Căn cứ Điều 16 Thông tư 12/2017/TT-BCT Trách nhiệm của đơn vị điện lực được cấp giấy phép hoạt động điện lực quy định cụ thể như sau:

" 1. Hoạt động điện lực theo đúng nội dung quy định trong giấy phép.

2. Đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép trong trường hợp thay đổi về tên, địa chỉ trụ sở, loại hình hoạt động, đơn vị quản lý vận hành, phạm vi hoạt động, thời hạn của giấy phép.

3. Duy trì các điều kiện hoạt động điện lực đã đăng ký và được cấp phép trong suốt thời gian hoạt động.

4. Tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

5. Nộp đầy đủ các loại phí liên quan tới giấy phép hoạt động điện lực theo quy định của pháp luật.

6. Không cho thuê, cho mượn, tự sửa chữa nội dung giấy phép hoạt động điện lực.

7. Đối với lĩnh vực hoạt động phát điện, trong thời hạn 12 tháng tính từ ngày được cấp giấy phép hoạt động điện lực, đơn vị được cấp giấy phép có trách nhiệm nộp bổ sung các văn bản đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Khoản 8, Khoản 11, Khoản 12 Điều 7 Thông tư này.

8. Chịu sự kiểm tra, thanh tra và chấp hành quyết định xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng giấy phép và các điều kiện hoạt động đã đăng ký.

9. Trách nhiệm báo cáo:

a) Báo cáo cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thay đổi địa chỉ trụ sở trong giấy phép hoạt động điện lực;

b) Báo cáo ngay với cơ quan cấp giấy phép trong trường hợp Giấy phép này bị mt hoặc tht lạc;

c) Trước ngày 01 tháng 3 hàng năm, báo cáo cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực, Sở Công Thương tại địa phương về việc thực hiện duy trì điều kiện hoạt động trong lĩnh vực được cấp phép và tình hình hoạt động điện lực của năm trước theo các Mu 4a, 4b, 4c và 4d quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này;

d) Báo cáo cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực trong thời hạn 60 ngày trước ngày ngừng hoạt động điện lực hoặc chuyn giao hoạt động điện lực;

đ) Báo cáo và cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin khi cơ quan cấp giấy phép, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu;

e) Đối với lĩnh vực hoạt động phát điện, đơn vị được cấp giấy phép có trách nhiệm gửi báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho Cục Điều tiết điện lực để phục vụ công tác tính toán giá phát điện trước ngày 01 tháng 6 hàng năm."

Như vậy, Trách nhiệm của đơn vị điện lực được cấp giấy phép hoạt động điện lực được quy định chi tiết và cụ thể tại Điều 16 Thông tư 12/2017/TT-BCT.

Căn cứ pháp lý:

Điều 16 Thông tư 12/2017/TT-BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành;

Hy vọng rằng sự tư vấn của bộ phận tư vấn pháp luật sẽ giúp bạn lựa chọn phương án thích hợp nhất để giải quyết những vướng mắc của mình. Vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900.6188 để nhận được ý kiến tư vấn chính xác nhất!

Chú ý: Thông tin trong bài trên chỉ có tính chất tham khảo, khi áp dụng vào thực tế, độc giả nên có ý kiến của Luật sư hoặc tra cứu nguồn văn bản pháp luật chính thức do pháp luật quy định và công nhận.

Tư vấn pháp luật miễn phí