Liên hệ
Gọi ngay: 1900 6188
Tìm kiếm thông tin theo:

Căn cứ xác định tính chất và mức độ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ?


Các căn cứ xác định tính chất và mức độ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được quy định cụ thể tại Điều 15 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP.

Căn cứ tại Điều 15 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ thì căn cứ xác định tính chất, mức độ vi phạm của hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được quy định như sau:


Xác định tính chất, mức độ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ?

Thứ nhất: Việc xác định tính chất xâm phạm của hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được xác định dựa trên các căn cứ sau đây:

- Hoàn cảnh, động cơ xâm phạm: xâm phạm do vô ý, xâm phạm cố ý, xâm phạm do bị khống chế hoặc bị lệ thuộc, xâm phạm lần đầu, tái phạm;

- Cách thức thực hiện hành vi xâm phạm: xâm phạm riêng lẻ, xâm phạm có tổ chức, tự thực hiện hành vi xâm phạm, mua chuộc, lừa dối, cưỡng ép người khác thực hiện hành vi xâm phạm.

Thứ hai, Về mức độ xâm phạm của hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được xác định dựa trên các căn cứ sau:

-  Phạm vi lãnh thổ, thời gian, khối lượng, quy mô thực hiện hành vi xâm phạm;

-  Ảnh hưởng, hậu quả của hành vi xâm phạm.

Căn cứ pháp lý:

Điều 15 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.

Vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900.6188 để nhận được ý kiến tư vấn chính xác nhất!

 

 

 

Chú ý: Thông tin trong bài trên chỉ có tính chất tham khảo, khi áp dụng vào thực tế, độc giả nên có ý kiến của Luật sư hoặc tra cứu nguồn văn bản pháp luật chính thức do pháp luật quy định và công nhận.

Tư vấn pháp luật miễn phí