Liên hệ
Gọi ngay: 1900 6188
Tìm kiếm thông tin theo:

Xác nhận thay đổi đối với các loại Giấy chứng nhận đã cấp theo mẫu cũ


Xác nhận thay đổi đối với các loại Giấy chứng nhận đã cấp theo mẫu cũ quy định tại Điều 21 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Xác nhận thay đổi đối với các loại Giấy chứng nhận đã cấp theo mẫu cũ quy định tại Điều 21 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như sau:

 

Xác nhận thay đổi đối với các loại Giấy chứng nhận đã cấp theo mẫu cũ

Ảnh minh họa

 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 (ngày Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất có hiệu lực thi hành) mà có thay đổi trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 17 của Thông tư trên thì thực hiện xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định tại Điều 18, Điều 19 và Điều 20 của Thông tư trên.

Căn cứ pháp lý:

Điều 21 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900.6188 để nhận được ý kiến tư vấn chính xác nhất!

 

Chú ý: Thông tin trong bài trên chỉ có tính chất tham khảo, khi áp dụng vào thực tế, độc giả nên có ý kiến của Luật sư hoặc tra cứu nguồn văn bản pháp luật chính thức do pháp luật quy định và công nhận.

Tư vấn pháp luật miễn phí