Liên hệ
Gọi ngay: 1900 6188
Tìm kiếm thông tin theo:

Xếp lương của thành viên Ban kiểm soát trong công ty nhà nước về chứng khoán?


Xếp lương của thành viên Ban kiểm soát trong công ty nhà nước về chứng khoán được quy định tại Thông tư 31/2016/TT-BLĐTBXH.

Câu hỏi:

Chào luật sư! Tôi có một vấn đề muốn hỏi luật sư như sau: Sắp tới đây tôi được bầu vào ban kiểm soát của một công tyTNHH 1 thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ về chứng khoán. Tuy nhiên tôi không hiết thành viên trong ban kiểm soát được xếp lương ra sao? Mong luật sư tư vấn giúp tôi trường hợp này.


Luật sư tư vấn:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi những thắc mắc của bạn đến chuyên mục tư vấn pháp luật của công ty Luật VinaBiz. Với những thông tin bạn cung cấp bộ phận tư vấn luật Lao động đưa ra ý kiến tư vấn cho bạn như sau:

Ảnh minh họa

Quy định về việc xếp lương, tiền lương, tiền thưởng của thành viên Ban kiểm soát trong công ty nhà nước về chứng khoán.

Theo Điều 3 Thông tư 31/2016/TT-BLĐTBXH có quy định về xếp lương, tiền lương, tiền thưởng của thành viên Ban kiểm soát như sau:
1. Thành viên Ban kiểm soát xếp lương theo thang lương, bảng lương do tổ chức chứng khoán xây dựng theo quy định tại Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương và Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
2. Thành viên Ban kiểm soát được hưởng tiền lương, tiền thưởng từ quỹ tiền lương, quỹ tiền thưởng của người lao động quy định tại Điều 4 Thông tư trên.
3. Căn cứ quy chế trả lương, quy chế thưởng, Hội đồng quản trị quyết định tạm ứng tiền lương, xác định tiền lương, tiền thưởng và trả lương, tiền thưởng cho các thành viên Ban kiểm soát theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát.

Như vậy, bạn có thể tham khảo các quy định đã nêu trên để xác định được việc xếp lương,tiền lương, tiền thưởng của thành viên Ban kiểm soát của công ty nhà nước về chứng khoán.

Căn cứ pháp luật:

Điều 3 Thông tư 31/2016/TT-BLĐTBXH "hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong các tổ chức được thành lập và hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định của Luật chứng khoán".

Hy vọng rằng sự tư vấn của bộ phận tư vấn luật Lao động  sẽ giúp bạn lựa chọn phương án thích hợp nhất để giải quyết những vướng mắc của mình. Vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900.6188 để nhận được ý kiến tư vấn chính xác nhất!

Chú ý: Thông tin trong bài trên chỉ có tính chất tham khảo, khi áp dụng vào thực tế, độc giả nên có ý kiến của Luật sư hoặc tra cứu nguồn văn bản pháp luật chính thức do pháp luật quy định và công nhận.

Tư vấn pháp luật miễn phí